PL EN
PRACA ORYGINALNA
Modelowanie krzywej dochodowości dla Polski z wykorzystaniem metody Nelsona-Siegla
 
Więcej
Ukryj
1
SGH Warsaw School of Economics, Poland
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Tomasz P. Kostyra   

SGH Warsaw School of Economics, Poland
Data nadesłania: 22-09-2021
Data ostatniej rewizji: 09-01-2022
Data akceptacji: 13-04-2022
Data publikacji: 30-06-2022
 
GNPJE 2022;310(2):44–56
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Modelowanie krzywej dochodowości należy do kluczowych zadań w zarządzaniu nowoczesną gospodarką, jest również szczególnie istotne dla uczestników rynku finansowego, dlatego pozostaje przedmiotem szeroko zakrojonych badań naukowych. W artykule zaprezentowano modelowanie struktury terminowej stóp procentowych z wykorzystaniem modelu Nelsona–Siegla dla Polski, która została uznana za kraj wysoko rozwinięty. Studia krzywych dochodowości dla Polski są stosunkowo rzadko dostępne i zostały wykonane, kiedy Polskę zaliczano do grona krajów rozwijających się. W związku z tym, pożądane jest przeprowadzenie badań dotyczących konstrukcji krzywej dochodowości po trzech dekadach transformacji gospodarczej. W prezentowanym badaniu zaproponowano model, który – przy pewnych założeniach – szacuje zero-kuponowe krzywe dochodowości na podstawie cen rynkowych obligacji skarbowych. Przyjęte założenia upraszczają konstrukcję modelu i skracają czas jego budowy, przy czym dokładność oszacowanych krzywych jest na poziomie wyższym niż w przypadku wykorzystania krzywych dostępnych w płatnych serwisach informacyjnych.
PODZIĘKOWANIA
Dziękuję Michałowi Rubaszkowi, Piotrowi Bańbule, Bronagh McGuinness oraz anonimowym recenzentom za cenne uwagi i sugestie.
 
REFERENCJE (20)
1.
Annaert J., Claes A. G., De Ceuster M. J., Zhang, H. [2013], Estimating the spot rate curve using the Nelson–Siegel model: A ridge regression approach, International Review of Economics & Finance, 27: 482–496.
 
2.
Diebold F. X., Li C. [2006], Forecasting the term structure of government bond yields, Journal of Econometrics, 130(2): 337–364.
 
3.
Diebold F. X., Rudebusch G. D., Aruoba B. S. [2006], The macroeconomy and the yield curve: a dynamic latent factor approach, Journal of Econometrics, 131(1–2): 309–338.
 
4.
Dziwok E. [2013], Weryfikacja modeli krzywej dochodowości na podstawie metod dynamicznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 323: 66–74.
 
5.
Geyer A., Mader, R. [1999], Estimation of the term structure of interest rates – A parametric approach, Working Papers 37, Oesterreichische Nationalbank.
 
6.
Gilli M., Große S., Schumann E. [2010], Calibrating the Nelson-Siegel-Svensson model, available at SSRN 1676747.
 
7.
Glova J. [2010], Matrix theory application in the bootstrapping method for the term structure of interest rates, Economic Analysis, 43(1–2): 44–49.
 
8.
Hladíková H., Radová J. [2012], Term structure modelling by using Nelson-Siegel model, European Financial and Accounting Journal, 7(2): 36–55.
 
9.
Ibanez F. [2015], Calibrating the dynamic Nelson-Siegel model: A practitioner approach, Working Papers 774, Central Bank of Chile.
 
10.
Kliber P. [2009], Estymacja struktury terminowej stóp procentowych w Polsce, Bank i Kredyt, 40 (1): 107.
 
11.
Kostyra T. P., Rubaszek M. [2020], Forecasting the yield curve for Poland, Econometric Research in Finance, 5(2): 103–117.
 
12.
Marciniak M. [2006], Yield curve estimation at the National Bank of Poland, Bank i Kredyt, 10: 52–74.
 
13.
Munk C. [2004], Fixed income analysis: Securities, pricing, and risk management, Lecture notes, Department of Accounting and Finance, University of Southern Denmark.
 
14.
Nelson C. R., Siegel A. F. [1987], Parsimonious Modeling of Yield Curves, The Journal of Business, 60(4): 473–89.
 
15.
Nymand-Andersen P. [2018], Yield curve modelling and a conceptual framework for estimating yield curves: evidence from the European Central Bank’s yield curves, Statistics Paper Series 27, ECB.
 
16.
Rubaszek M. [2016], Forecasting the yield curve with macroeconomic variables, Econometric Research in Finance, 1(1): 1–21.
 
17.
Sengupta S. [2010, February 10], Modelling the zero coupon yield curve: A regression based approach [Paper presentation], 1 2th Global Conference of Actuaries, Mumbai, India.
 
18.
Sepielak P., Borowski K. [2013], Zastosowanie modelu Svenssona w procesie modelowania krzywej dochodowości polskich papierów skarbowych, Zarządzanie i Finanse 11(2, cz. 4): 387–400.
 
19.
Svensson L. E. [1994], Estimating and Interpreting Forward Interest Rates: Sweden 1992–1994, NBER Working Papers 4871, National Bureau of Economic Research, Inc.
 
20.
Yu W., Zivot E. [2010], Forecasting the term structures of Treasury and corporate yields: Dynamic Nelson-Siegel models evaluation, International Journal of Forecasting 27(2), 579–591.
 
eISSN:2300-5238