PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wpływ potencjalnych zmian składników popytu finalnego na gospodarkę Polski. Analiza na podstawie modelu WM-1
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Łódzki, Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych
 
 
Data nadesłania: 04-06-2018
 
 
Data akceptacji: 17-10-2018
 
 
Data publikacji: 20-12-2018
 
 
GNPJE 2018;296(4):35-50
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Makroekonometryczny model WM-1 jest pierwszym makromodelem opisującym funkcjonowanie gospodarki Polski opartym na danych miesięcznych. Przedstawione w artykule rezultaty symulacji stochastycznych otrzymane na modelu WM-1 ilustrują potencjalne skutki dla gospodarki Polski jakie wywarłby (1) wzrost/spadek eksportu, (2) wzrost/spadek nakładów inwestycyjnych lub (3) wzrost dochodów gospodarstw domowych. Uzyskane wyniki pokazują, że w zależności od źródła zaburzenia reakcje gospodarki są różne, i to zarówno pod względem siły, jak i szybkości dostosowań. Wyraźne są również efekty asymetryczności w reakcjach podmiotów gospodarczych. Gospodarka Polski okazuje się być bardziej wrażliwa na impulsy o charakterze negatywnym, które prowadzą do spadku aktywności gospodarczej, niż na impulsy prowzrostowe.
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top