PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ewolucja polityki fiskalnej i dynamika długu publicznego: przypadek Szwecji
 
Więcej
Ukryj
1
University of Lodz, Poland
 
 
Data nadesłania: 13-12-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 31-03-2022
 
 
Data akceptacji: 01-07-2022
 
 
Data publikacji: 30-09-2022
 
 
Autor do korespondencji
Anna Staszewska-Bystrova   

University of Lodz, Polska
 
 
GNPJE 2022;311(3):67-83
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Celem analizy jest ocena długookresowej stabilności polityki fiskalnej w Szwecji na podstawie fiskalnej funkcji reakcji z parametrami zmiennymi w czasie. W artykule omówiono wystarczające warunki stabilności i wykazano, że stabilność fiskalna może obejmować różne typy przejściowej polityki fiskalnej i okresy tymczasowej ekspansji długu. Reakcję polityki fiskalnej na zmiany stosunku długu do dochodów oszacowano rekursywnie za pomocą metody najmniejszych kwadratów ze stałymi wagami. Następnie zbadano ewolucję polityki fiskalnej Szwecji w okresie 1850–2014. Pokazano, że stabilna polityka fiskalna może być wynikiem długookresowego procesu uczenia się. W procesie tym władze fiskalne są zmuszone do dostosowywania swojej polityki do zmian w otoczeniu ekonomicznym i politycznym. Sformułowano wniosek, że stabilność fiskalną należy oceniać na podstawie ostatecznej zdolności władz do stabilizacji długu, a nie przejściowych zmian dynamiki długu.
 
REFERENCJE (25)
1.
Aldama P., Creel J. [2017], Why Fiscal Regimes Matter for Fiscal Sustainability: an Application to France, INFER Working Paper 2017-01.
 
2.
Aldama P., Creel J. [2019], Fiscal policy in the US: Sustainable after all?, Economic Modelling, 81: 471–479.
 
3.
Andrews D. W. K. [1993], Tests for parameter instability and structural change with unknown change point, Econometrica, 61: 821–856.
 
4.
Bohn H. [1995], The sustainability of budget deficits in stochastic economy, Journal of Money, Credit and Banking, 27 (1): 257–271.
 
5.
Bohn H. [1998], The behavior of U. S. public debt and deficits, Quarterly Journal of Economics, 113 (3): 949–963.
 
6.
Bohn H. [2008], The Sustainability of Fiscal Policy in the United States, in: Neck R., Sturm J. (eds.), Sustainability of Public Debt: 15–49, MIT Press, Cambridge.
 
7.
Branch W. A., Evans G. W. [2006], A simple recursive forecasting model, Economics Letters, 91: 158–166.
 
8.
Bystrov V., Mackiewicz M. [2020], Recurrent Explosive Public Debts and the Long Run Fiscal Sustainability, Journal of Policy Modeling, 42 (2): 437–450.
 
9.
Canzoneri M. B., Cumby R. E., Diba B. T. [2001], Is the Price Level Determined by the Needs of Fiscal Solvency?, American Economic Review, 90 (5): 1221–1238.
 
10.
Claeys P. [2008], Rules, and their effects on fiscal policy in Sweden, Swedish Economic Policy Review, 15: 7–47.
 
11.
Cragg J. G., Donald S. G. [1993], Testing Identifiability and Specification in Instrumental Variable Models, Econometric Theory, 9 (2): 222–240.
 
12.
Davig T. [2005], Periodically expanding discounted debt: a threat to fiscal sustainability?, Journal of Applied Econometrics, 20: 829–840.
 
13.
Davig T., Leeper E. M. [2006], Fluctuating Macro Policies and the Fiscal Theory, NBER Macroeconomics Annual 21: 247–305.
 
14.
Davig T., Leeper E. M. [2011], Monetary-fiscal policy interactions and fiscal stimulus, European Economic Review, 55 (2): 211–227.
 
15.
Englund P. [1999], The Swedish banking crisis: roots and consequences, Oxford Review of Economic Policy, 15 (3): 80–97.
 
16.
Evans G. W., Honkapohja S. [2001], Learning and Expectations in Macroeconomics, Princeton University Press, Princeton.
 
17.
Fregert K., Gustafsson R. [2012], Fiscal statistics for Sweden 1670–2011, in: Edvisson R., Jacobson T., Waldenström D. (eds.), Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden, Volume II: House Prices, Stock Returns, National Accounts, and the Riksbank Balance Sheet, 1620–2012: 183–222, Ekerlids Förlag, Sweriges Riksbank.
 
18.
Hamilton J. D. [2018], Why you should never use the Hodrick-Prescott filter, Review of Economics and Statistics, 100 (5): 831–843.
 
19.
Hansen L. P., Renault E. [2010], Pricing Kernels, in: Cont R. (ed.), Encyclopedia of Quantitative Finance: 1–10, John Wiley & Sons, Ltd, Hoboken.
 
20.
Jonung L. [2015], Reforming the Fiscal Framework: The Case of Sweden 1973–2013, in: Andersen T. M., Bergman U. M., Hougaard Jensen S. E. H. (eds), Reform Capacity and Macroeconomic Performance in the Nordic Countries: 190–215, Oxford University Press, Oxford.
 
21.
Kushner H. J., Yin G. G. [2003], Stochastic Approximation and Recursive Algorithms and Applications, 2nd ed., Springer, New York.
 
22.
Ljung L., Soderstrom T. [1983], Theory and Practice of Recursive Identification, The MIT Press.
 
23.
Schön L. [1989], From War Economy to State Debt Policy, Swedish National Debt Office, Stockholm.
 
24.
Schön L. [2010], The rise of the fiscal state in Sweden 1800–1914, in: Cardoso J. L., Lains P. (eds.), Paying for the Liberal State: The Rise of Public Finance in Nineteenth-Century Europe: 1–26, Cambridge University Press, Cambridge.
 
25.
Stock J., Watson M. [1999], Forecasting Inflation, Journal of Monetary Economics, 44: 293–335.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top