PL EN
PRACA ORYGINALNA
Gospodarka cyrkularna w polityce UE jako odpowiedź na współczesne wyzwania ekologiczne
 
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Economic Policy and European Regional Studies, UE we Wrocławiu/Wrocław University of Economics and Business, Polska
 
 
Data nadesłania: 08-08-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-09-2019
 
 
Data akceptacji: 23-10-2019
 
 
Data publikacji: 27-12-2019
 
 
Autor do korespondencji
Bernadeta Baran   

Department of Economic Policy and European Regional Studies, UE we Wrocławiu/Wrocław University of Economics and Business, Komandorska 118/120, 53-345, Wrocław, Polska
 
 
GNPJE 2019;300(4):31-51
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
W artykule podjęto zagadnienie współczesnych wyzwań środowiskowych wynikających z działalności gospodarczej człowieka oraz gospodarki o obiegu zamkniętym jako odpowiedzi na te problemy. Celem artykułu jest porównanie wysiłków krajów UE we wdrażaniu modelu gospodarki zamkniętej, a także wskazanie strategicznych celów UE w tym obszarze. Ponadto, artykuł wskazuje argumenty za pilną zmianą paradygmatu opartego na modelu liniowym w celu osiągnięcia bardziej sprawiedliwego podziału dóbr w granicach możliwości Ziemi. Artykuł oparto na analizie źródeł wtórnych – literatury przedmiotu, aktów prawnych i licznych raportów. Dane statystyczne wykorzystane w pracy pochodzą głównie z baz danych Eurostatu i PlasticsEurope. Analiza prowadzi do jednoznacznych wniosków, że w dzisiejszym świecie zanieczyszczonym do granic możliwości, z ograniczonymi zasobami, z szybko rosnącymi liczbą ludności i wskaźnikiem urbanizacji, dalsze wykorzystanie modelu liniowego nie jest już możliwe. Model gospodarki zamkniętej dostarcza też ekonomicznych argumentów – przejście na CE pociąga za sobą nowe inwestycje (np. innowacyjne modele produkcji i wykorzystania surowców wtórnych, zaawansowane sortowanie lub recykling chemiczny) i przyczynia się do redukcji kosztów (oszczędność surowców). Gospodarka o obiegu zamkniętym stała się strategicznym celem na poziomie UE, podobnie jak w poszczególnych krajach UE, które już wcześniej dostrzegły potrzebę zmiany modelu swoich gospodarek i korzyści z tego wynikających.
 
REFERENCJE (52)
1.
Adams W. M. [2009], Green Development: Environment and Sustainability in a Developing World, Routledge London.
 
2.
Ambrogi V., Carfagna C., Cerruti P., Marturano V. [2017], Additives in Polymers, in: C. F. Jasso-Gastinel, J. M. Kenny [eds.], Modification of Polymer Properties, Elsevier.
 
3.
Boulding K. [1966], The Economics of the Coming Spaceship Earth, in: H. Jarrett [ed.], Environmental Quality in a Growing Economy, Resources for the Future, Johns Hopkins University Press, Baltimore.
 
4.
Brown L. R. [1982], Jutro może być za późno, PWE, Warszawa.
 
5.
Caragliu A., del Bo C., Nijkamp P. [2011], Smart cities in Europe, Journal of Urban Technology, 18.
 
6.
Carter J. G., Cavan G., Connelly A., Guy S., Handley J., Kazmierczak A. [2015], Climate change and the city: Building capacity for urban adaptation, Progress in Planning, 95.
 
7.
Chesbrough H., Rosenbloom R. S. [2002], The Role of the Business Model in Capturing Value from Innovation: Evidence from Xerox Corporation’s Technology Spinoff Companies, Harvard Business School, Boston.
 
8.
COM/2011/244, European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Our Life Insurance, Our Natural Capital: An EU Biodiversity Strategy to 2020, Brussels.
 
9.
COM/2015/614, European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Closing the Loop – An EU Action Plan for the Circular Economy, Brussels.
 
10.
COM/2018/028, European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A European Strategy for Plastics in a Circular Economy, Brussels.
 
11.
COM/2018/029, European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: On a Monitoring Framework for the Circular Economy, Strasbourg.
 
12.
Crutzen P. J., Stoermer E. F. [2000], The Anthropocene, Global Change Newsletter, May.
 
13.
Ellen Mac Arthur Foundation EMAF [2013], Towards the circular economy, https://www.ellen-macarthurfou....
 
14.
Ellen MacArthur Foundation, SUN and McKinsey Center for Business and Environment EMAF [2015], Growth Within: A Circular Economy Vision for a Competitive Europe, https://www.ellenmacarthurfoun....
 
15.
Ellen Mac Arthur Foundation EMAF [2017], The new plastics economy – rethinking the future of plastics & catalysing action, https://www.ellenmacarthurfoun....
 
16.
European association of plastics recycling and recovery organizations EPRO [2019], www.epro-plasticsrecycling.org.
 
17.
European Commission [2019], A circular economy for plastics, Insights from research and innovation to inform policy and funding decisions, Brussels.
 
18.
European Commission [2019a], Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the implementation of the Circular Economy Action Plan, Brussels.
 
19.
European Environment Agency [2018], Environmental Indicator Report. In Support to the Monitoring of the Seventh Environment Action Programme.
 
20.
Geissdoerfer M., Morioka S. N., Monteiro de Carvalho M., Evans S. [2018], Business models and supply chains for the Circular Economy, Journal of Cleaner Production, 190.
 
21.
Geyer R., Jambeck J. R., Lavender Law K. [2017], Production, use, and fate of all plastics ever made, Science Advances, 3 (7).
 
22.
Ghisellini P., Cialani C., Ulgiati S. [2016], A review on circular economy: The expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems, Journal of Cleaner Production, 114.
 
23.
Guldmann E. [2016], Best Practice Examples of Circular Business Models, Ministry of Environment and Food of Denmark, Environmental Protection Agency, Copenhagen.
 
24.
Hestin M., Faninge T., Milios L. [2015], Increased EU Plastics Recycling Targets: Environmental, Economic and Social Impact Assessment, Bio by Deloitte.
 
25.
I:CO [2019], Building textile circularity, www.ico-spirit.com.
 
26.
Jambeck J., Geyer R., Wilcox C., Siegler T. R., Perryman M., Andrady A., Narayan R., Law K. L. [2015], Plastic waste inputs from land into the ocean, Science 437 (6223).
 
27.
Joss S. [2011], Eco-cities: the mainstreaming of urban sustainability – key characteristics and driving factors, International Journal of Sustainable Development and Planning, 6.
 
28.
Kirchherr J., Reike D., Hekkert M. [2017a], Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions, Resources, Conservation & Recycling, 127.
 
29.
Korhonen J., Nuur C., Feldmann A., Birkie S. E. [2017], Circular economy as an essentially contested concept, Journal of Cleaner Production, 175.
 
30.
Lindner P., Mooij C., Rogers H. [2017], Circular Economy in cities around the world. A selection of case studies, https://www.circulareconomyclu....
 
31.
Ludovic H., Alexandre D., Ika P., Camille L., Ronan J., Philippe S., Guillaume D. [2017], Occurrence and effects of plastic additives on marine environments and organisms: A review, Chemosphere, 182.
 
32.
McDowall W., Geng Y., Huang B., Barteková E., Bleischwitz R., Türkeli S., Kemp R., Doménech T. [2018], Circular Economy Policies in China and Europe, Journal of Industrial Ecology, A special issue on the circular economy, 21 (3).
 
33.
Meadows D. H., Meadows D. L., Randers J. [1972], W. W. Behrens III, The Limits to Growth, Universe Books, New York.
 
34.
Millennium Ecosystem Assessment MA [2005], Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis, Island Press, Washington D. C.
 
35.
Petit-Boix A., Leipold S. [2018], Circular economy in cities: Reviewing how environmental research aligns with local practices, Journal of Cleaner Production, 195.
 
36.
Philips [2014], Rethinking the future – our transition towards a circular economy, Amsterdam, www.philips.com.
 
37.
Platform for Accelerating the Circular Economy PACE [2019], The Circularity Gap Report – Closing the circularity gap in a 9% World 2019.
 
38.
PlasticsEurope Market Research Group PEMRG [2018], Plastics – the Facts 2018, An analysis of European plastics production, demand and waste data.
 
39.
Renault Communications [2014], Competitive circular economy, www.group.renault.com.
 
40.
Rockström J. S., Noone W., Persson K. et al. [2009], A safe operating space for humanity, Nature, 461 (24).
 
41.
Sciencehistory [2018], The History and Future of Plastics, https://www.sciencehistory.org....
 
42.
Sitra [2019], The critical move – Finland’s roadmap to the circular economy 2.0, Helsinki.
 
43.
Steffen W., Richardson W., Rockström K., Cornell J. et al. [2015], Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet, In Science, 347 (6223).
 
44.
The OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities [2019], The Circular Economy in Cities and Regions.
 
45.
United Nations UN [2018], World Urbanization Prospects 2018.
 
46.
United Nations UN [2018a], The World’s Cities in 2018, https://www.un.org/en/events/c....
 
47.
United Nations UN [2019], World Population Prospects 2019.
 
48.
Vaughan A. [2016], Human impact has pushed Earth into the Anthropocene, scientists say, The Guardian, 7 January 2016.
 
49.
Vuță M., Vuţă M., Enciu A., Cioacă S. I. [2018], Assessment of the Circular Economy’s Impact in the EU Economic Growth, Amfiteatru Economic, 20 (48).
 
50.
Watkins E., Brink P. [2017], Marine Litter: Socio-Economic Study, A report by IEEP for UNEP, Brussels.
 
51.
WWF International [2018], Living Planet, Report 2018: Aiming Higher.
 
52.
Zhu J., Fan C., Shi H., Shi L. [2018], Efforts for a Circular Economy in China: A Comprehensive Review of Policies, Journal of Industrial Ecology, A special issue on the circular economy, 21 (3).
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top