PL EN
PRACA ORYGINALNA
System szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych jako forma transferu wiedzy w przedsiębiorstwach międzynarodowych
 
Więcej
Ukryj
Data publikacji: 30-04-2016
 
GNPJE 2016;282(2):121–148
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono szczegółową analizę przyjętej strategii w polskiej filii koncernu międzynarodowego, dotyczącej podnoszenia kwalifikacji i zwiększania potencjału wiedzy pracowników, poprzez wprowadzanie systemu szkoleń i dokształcania zawodowego. Problematyka szkoleń i podnoszenia kwalifikacji (VET) odzwierciedla jeden z podstawowych mechanizmów transferu i tworzenia wiedzy w przedsiębiorstwach, co uznawane jest za najważniejszy czynnik konkurencyjności we współczesnych warunkach globalizacji i budowania gospodarki opartej na wiedzy. Zastosowanie metody case study, stanowi odpowiedź na potrzeby uzupełniania analiz w zakresie tej problematyki o najbardziej aktualne ustalenia empiryczne, odzwierciedlające realne procesy zachodzące na poziomie przedsiębiorstw. Prezentowany przypadek stanowi przykład szerokiego zakresu form podnoszenia kwalifikacji pracowników, stosowanych w przedsiębiorstwach należących do inwestorów zagranicznych. Jednym z rezultatów wprowadzenia rozbudowanego systemu szkoleń w polskiej filii koncernu jest dość radykalne podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracowników, a to z kolei wskazuje, że duża inwestycja zagraniczna w regionie - szczególnie w takim, w którym staje się dominującym podmiotem gospodarczym - przyczynia się do pozytywnych zmian na rynku pracy, zarówno w aspekcie ilościowym, jak i jakościowym. Dodatkowym rezultatem wykorzystania analizy case study jest możliwość szczegółowego określenia przestrzennego zasięgu sieci powiązań z firmami szkoleniowymi, co prowadzi do potwierdzenia wcześniejszych ustaleń wielu autorów, o silniejszym zakorzenieniu (embeddedness) inwestora zagranicznego w regionie, w którym zostały nawiązane sieci współpracy z lokalnymi partnerami.
eISSN:2300-5238