PL EN
PRACA ORYGINALNA
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (1926–2016)
 
Więcej
Ukryj
Data publikacji: 30-04-2016
 
GNPJE 2016;282(2):149–175
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
B20
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest prezentacja wybranych aspektów funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w okresie 90 lat istnienia Uczelni. Artykuł został przygotowany przez sześciu rektorów Uczelni: Ryszarda Domańskiego, Mariana Gorynia, Bohdana Gruchmana, Witolda Jurka, Emila Panka i Macieja Żukowskiego. W pierwszej części opracowania omówiono podstawy prawne istnienia Uczelni. Drugą część poświęcono zagadnieniom kadrowym, włącznie z przedstawieniem władz Uczelni w całym okresie jej istnienia. W kolejnym fragmencie opracowania zanalizowano działalność dydaktyczną Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ze zwróceniem szczególnej uwagi na ewolucję form i kierunków studiów, a także na tendencje w zakresie liczby studiujących. W następnej części artykułu uwagę skupiono na prowadzeniu badań naukowych. Wyodrębniono i zaprezentowano działalność najważniejszych szkół badawczych, jakie powstały w okresie 90 lat istnienia Uczelni, wskazując na ich najważniejszych przedstawicieli. W piątej części tekstu przedstawiono doktorów honoris causa Uczelni. Ostatni fragment poświęcono zaprezentowaniu działalności Klubu Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
eISSN:2300-5238