PL EN
PRACA ORYGINALNA
Monopolizacja władzy a wyniki gospodarcze na poziomie Polski lokalnej
 
Więcej
Ukryj
Data publikacji: 30-04-2016
 
GNPJE 2016;282(2):91–120
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
H3
H4
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza konsekwencji, jakie może przynieść dla wybranych procesów społeczno-gospodarczych w gminach wiejskich w Polsce brak wymiany na stanowisku wójta. Wykorzystując proste modelowanie ekonometryczne, w artykule porównano gminy, w których od pierwszych wyborów z roku 1990 przez sześć kadencji (tj. także po wyborach w roku 2010) urząd wójta piastowany był przez jedną osobę z gminami, w których takiej ciągłości władzy nie zaobserwowano. Materiałem do porównań są zmienne opisujące poziom bezrobocia, strukturę gminnego budżetu, oraz uczestnictwo obywateli w wyborach samorządowych. Uzyskane wyniki skłaniają do przyjęcia hipotezy, iż monopolizacja władzy na poziomie lokalnym nie ma wpływu na kondycję gospodarczą gmin. Z drugiej strony, przeprowadzone analizy pokazują, że przekłada się ona na zmniejszone zainteresowanie mieszkańców wyborami do władz lokalnych. Brak jednoznacznie pozytywnych skutków długiego sprawowania władzy, gdy chodzi o wyniki gospodarcze, przy jednoczesnej mniejszej aktywności obywateli w życiu politycznym (gdy chodzi o udział w wyborach), skłania do stawiania pytań o funkcjonowanie mechanizmów selekcji władzy i ryzyko występowania procesów zawłaszczania państwa przez lokalne elity polityczne.
eISSN:2300-5238