PL EN
PRACA ORYGINALNA
Po-kryzysowa architektura regulacyjna a banki Europy Środkowej i Wschodniej
 
Więcej
Ukryj
Data publikacji: 31-08-2013
 
GNPJE 2013;265(7-8):63–85
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
G21
G28
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza kształtu i konsekwencji zmian w otoczeniu regulacyjnym banków, spowodowanych globalnym kryzysem finansowym 2008 roku. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy zmiany architektury regulacyjnej w UE będą mieć pozytywny czy też negatywny długookresowy wpływ na stabilność i efektywność banków, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). W celu odpowiedzi na to pytanie, w artykule przeprowadzono analizę ilościową efektywności, konkurencji i stabilności sektorów bankowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w dwóch różnych okresach: przed kryzysem (okres dynamicznej ekspansji na rynku kredytowym) i w okresie globalnego spowolnienia gospodarczego po 2008 r. Efektywność banków analizowano z wykorzystaniem metody DEA, poziom konkurencji został oszacowany z wykorzystaniem statystyki H, stabilność analizowano wykorzystując indeks Z-score. Wyniki analizy potwierdzają dobrą kondycję finansową banków w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, które przetrwały globalny kryzys finansowy relatywnie lepiej, niż banki z krajów UE-15. Jednakże pokryzysowe zmiany regulacyjne w UE będą mieć negatywny wpływ na ich dalszą dynamikę rozwoju.
eISSN:2300-5238