PL EN
PRACA ORYGINALNA
Średnio- i długookresowa stabilność fiskalna w Europie
 
 
Więcej
Ukryj
Data publikacji: 30-04-2014
 
GNPJE 2014;270(2):25–52
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji stabilności fiskalnej w świetle raportu Komisji Europejskiej Fiscal Sustainability Report 2012 oraz jego krytyczna analiza. Analiza rozpoczyna się od przedstawienia ogólnej koncepcji stabilności fiskalnej, a następnie wprowadza podejście zastosowane w raporcie. Szczegółowo przedstawione zostały wskaźniki stabilności fiskalnej S1 i S2 w kontekście kryzysu zadłużenia, procesu starzenia się społeczeństwa, a także przy uwzględnieniu implikacji płynących z ekonomii politycznej. Przyjęta przez autora metodologia opiera się na podejściu analitycznym, które umożliwia ocenę stabilności fiskalnej. Ponadto w artykule zastosowano analizę opisową oraz metodę porównawczą. Zostały skomentowane wyniki pomiaru stabilności fiskalnej w Europie i w Polsce. Zakres analizy stabilności finansów publicznych został rozszerzony o Polskę w celu uwzględnienia podwyższenia ustawowego wieku emerytalnego do lat 67 dla kobiet i mężczyzn oraz ukazania jego wpływu na stabilność finansów publicznych w średnim i długim horyzoncie czasowym. W końcowej części artykułu, oprócz wniosków, wyodrębnione zostały zalety i wady podejścia zastosowanego w raporcie. Pomimo faktu, że przedstawiona tam koncepcja nie może zostać bezpośrednio zastosowana w bieżącej polityce gospodarczej - ze względu na wysoką wrażliwość wskaźników stabilności na zmiany parametrów - Raport o stabilności fiskalnej powinien służyć jako istotny dokument rządowy, regularnie uaktualniany, niemniej wymagający sporej dozy obiektywizmu.
eISSN:2300-5238