PL EN
PRACA ORYGINALNA
Krzywa przedmiotowej dywersyfikacji eksportu w świetle modelu ricardiańskiego
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 30-04-2017
 
 
GNPJE 2017;288(2):5-27
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
W artykule zidentyfikowano determinanty przedmiotowej dywersyfikacji eksportu z perspektywy modelu ricardiańskiego z wieloma dobrami. W ujęciu tym zmiany w dywersyfikacji eksportu kraju można przedstawić jako wypadkową siły oddziaływania dwóch efektów: zmiany relatywnej produktywności związanej z postępem technologicznym oraz zmiany relatywnej wielkości kraju związanej z tempem przyrostu zasobu siły roboczej w stosunku do zagranicy. Na przykład w kraju charakteryzującym się zarówno poprawą produktywności w stosunku do zagranicy, jak i wzrostem jego udziału w światowym zasobie pracy, dywersyfikacja eksportu powinna rosnąć, natomiast w przypadku spadku tego udziału oraz wzrostu produktywności za granicą - dywersyfikacja powinna spadać. Z punktu widzenia tej teorii możliwa jest również hipotetyczna sytuacja, w której obydwa te efekty przeciwdziałają sobie nawzajem w taki sposób, że dywersyfikacja eksportu może nie ulegać zmianie.
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top