PL EN
PRACA ORYGINALNA
90 lat Gospodarki Narodowej
 
Więcej
Ukryj
1
Research Institute for Economic Development, SGH Warsaw School of Economics, Poland
 
2
Department of Economic and Social History, SGH Warsaw School of Economics, Poland
 
 
Data nadesłania: 21-10-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 03-11-2021
 
 
Data akceptacji: 03-11-2021
 
 
Data publikacji: 28-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Grzegorz Konat   

Research Institute for Economic Development, SGH Warsaw School of Economics, Madalińskiego 6/8, 02-513 Warsaw, Poland
 
 
GNPJE 2021;308(4):5-22
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie historii czasopisma naukowego Gospodarka Narodowa (w latach 1946–1989 funkcjonującego pod nazwą Gospodarka Planowa), ze szczególnym naciskiem na zagadnienia, którym poświęcone były publikowane w nim artykuły, organizację pracy redakcji oraz osoby związane z periodykiem. W tym celu skorzystano zarówno ze źródeł, jak i istniejących opracowań, a także przeprowadzono analizę cytowań prac publikowanych w czasopiśmie oraz – gdy było to możliwe – częstości wykorzystywania w nich poszczególnych kodów klasyfikacji JEL. Poza przedstawieniem pierwszego syntetycznego ujęcia dziewięciu dekad funkcjonowania Gospodarki Narodowej/ Gospodarki Planowej, artykuł wnosi do dyscypliny oryginalny wkład w postaci wskazania najczęściej cytowanych artykułów opublikowanych w czasopiśmie. Ustalono, że najważniejszymi obszarami zainteresowań autorów Gospodarki Narodowej w ostatnich dziesięciu latach są zagadnienia dotyczące makroekonomii, w tym ekonomii monetarnej, ekonomii międzynarodowej, ekonomii finansowej i wzrostu gospodarczego, a wielu z nich preferuje jednoznacznie ilościowe podejście do badania tych problemów. Artykuł kończy konkluzja, że chociaż Gospodarka Narodowa przeszła długą ewolucję, ostatecznie stała się pismem stricte naukowym, który to charakter zachowuje do dziś.
 
REFERENCJE (31)
1.
Bobrowski C. [1986], Wspomnienia ze stulecia, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin.
 
2.
Do czytelników [1990], Gospodarka Narodowa, 1: 1–3.
 
3.
Dornbusch R., Edwards E. [1992], Populizm makroekonomiczny, Gospodarka Narodowa, 4: 1–8.
 
4.
Dwudziestolecie naszego pisma [1966], Gospodarka Planowa, 11: 2–4.
 
5.
Góra S., Rakowski M. [1961], Kryteria specjalizacji wewnątrzgałęziowej między krajami socjalistycznymi, Gospodarka Planowa, 7: 19–25.
 
6.
Gruszczyński M. [2020], Editorial, Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, 301 (1): 7–8.
 
7.
Gruszczyński M. [2021], Editorial, Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, 305 (1): 7–8.
 
8.
Gruszczyński M., Smuga T. [2017], 86 years of Gospodarka Narodowa (National Economy), paper presented at “Macromodels International Conference,” Poznań, 14–17 November.
 
9.
Holko M. [2017], Oszczędności pracowników, rozwój rynku kapitału i inwestycje zagraniczne – rządowy plan rozwoju z perspektywy postkeynesowskiej, Gospodarka Narodowa, 291 (5): 5–30.
 
10.
Ivanka A. [1964], Wspomnienia skarbowca 1927–1945, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
11.
Jarosz-Nojszewska A. [2011], Gospodarka Narodowa – Gospodarka Planowa – Gospodarka Narodowa, Gospodarka Narodowa, 245 (1-2): 1–18.
 
12.
Kalecki M., Polaczek S. [1957], Uwagi w sprawie metody ustalania cen surowców podstawowych, Gospodarka Planowa, 4: 18–22.
 
13.
Karpiński A. [1986], Kilka refleksji z okazji 40‑lecia “Gospodarki Planowej”, Gospodarka Planowa, 12: 504–506.
 
14.
Konat G., Karpińska-Mizielińska W., Kloc K., Smuga T., Witkowski B. [2019], Self-Identification of Polish Academic Economists with Schools of Economic Thought, Acta Oeconomica, 69 (2): 241–272.
 
15.
Konat G., Smuga T. (eds.) [2016], Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
16.
Kuszewski T. [2011], Dwadzieścia lat później, Gospodarka Narodowa, 249 (7-8): 139–151.
 
17.
Minc B. [1959], O przyczynach zjawisk inflacyjnych w gospodarce socjalistycznej, Gospodarka Planowa, 11: 8–9.
 
18.
Mujżel J. [1990], Czym mamy być?, Gospodarka Narodowa, 4–5: 1.
 
19.
Myśliński J. [2004], Kalendarium polskiej prasy, radia i telewizji, BEL Studio, Warszawa.
 
20.
Negryński J. [1956], Gospodarka Narodowa (w dwudziestą piątą rocznicę), Kultura (Paryż), 9: 76–104.
 
21.
Note from the Editors [1931], Gospodarka Narodowa, 1: 1.
 
22.
Note from the Editors [1992], Gospodarka Narodowa, 2: II.
 
23.
Note from the Editors [1998], Gospodarka Narodowa, 4: 74.
 
24.
Od redakcji [1946], Gospodarka Planowa, 1: 1.
 
25.
Ostrowski M., Sadowski Z. [1960], Wzrost i równowaga ekonomiczna a handel zagraniczny, Gospodarka Planowa, 10.
 
26.
Ostrowski M., Sadowski Z. [1961], Luka dewizowa a rachunek ekonomiczny, Gospodarka Planowa, 1: 22–28.
 
27.
Pajestka J. [1956], Wytyczne do badań ekonomicznej efektywności inwestycji produkcyjnych, Gospodarka Planowa, 5: 3–9.
 
28.
Rakowski M. [1958], W obronie wskaźnika efektywności inwestycji, Gospodarka Planowa, 5: 32–35.
 
29.
Recordings of Czesław Bobrowski’s memoirs, SGH Warsaw School of Economics Library.
 
30.
Sokołowski K. [1984], Czesław Bobrowski i “Gospodarka Narodowa”. Przyczynek do historii, Ekonomista, 1–2: 25–43.
 
31.
Urzędnicy [1931], Gospodarka Narodowa, 4: 63.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top