PL EN
RESEARCH PAPER
90 Years of Gospodarka Narodowa
 
More details
Hide details
1
Research Institute for Economic Development, SGH Warsaw School of Economics, Poland
 
2
Department of Economic and Social History, SGH Warsaw School of Economics, Poland
 
 
Submission date: 2021-10-21
 
 
Final revision date: 2021-11-03
 
 
Acceptance date: 2021-11-03
 
 
Publication date: 2021-12-28
 
 
Corresponding author
Grzegorz Konat   

Research Institute for Economic Development, SGH Warsaw School of Economics, Madalińskiego 6/8, 02-513 Warsaw, Poland
 
 
GNPJE 2021;308(4):5-22
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
ABSTRACT
The aim of this article is to outline the history of the scientific journal Gospodarka Narodowa, which from 1946 to 1989 operated under the name Gospodarka Planowa. The study pays particular attention to the subject matter of the articles published in the journal, the organisation of editorial work and the people associated with the journal. For this purpose, sources and existing studies were consulted, and an analysis was conducted of the citations of the papers published in the journal. When possible, the frequency of the use of selected JEL classification codes in the papers was also analysed. The article not only offers the first in-depth description of the nine decades of Gospodarka Narodowa, but also makes an original contribution to the discipline by indicating the most frequently cited articles published in the journal. It finds that the main areas of interest for Gospodarka Narodowa authors over the past decade have been issues related to macroeconomics, including monetary economics, international economics, financial economics, and economic growth. Another finding is that many authors have shown a preference for a clearly quantitative approach to the study of these problems. The article concludes by stating that Gospodarka Narodowa underwent a long evolution before it eventually became a strictly scientific journal, a focus that it has preserved to this day.
 
REFERENCES (31)
1.
Bobrowski C. [1986], Wspomnienia ze stulecia, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin.
 
2.
Do czytelników [1990], Gospodarka Narodowa, 1: 1–3.
 
3.
Dornbusch R., Edwards E. [1992], Populizm makroekonomiczny, Gospodarka Narodowa, 4: 1–8.
 
4.
Dwudziestolecie naszego pisma [1966], Gospodarka Planowa, 11: 2–4.
 
5.
Góra S., Rakowski M. [1961], Kryteria specjalizacji wewnątrzgałęziowej między krajami socjalistycznymi, Gospodarka Planowa, 7: 19–25.
 
6.
Gruszczyński M. [2020], Editorial, Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, 301 (1): 7–8.
 
7.
Gruszczyński M. [2021], Editorial, Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, 305 (1): 7–8.
 
8.
Gruszczyński M., Smuga T. [2017], 86 years of Gospodarka Narodowa (National Economy), paper presented at “Macromodels International Conference,” Poznań, 14–17 November.
 
9.
Holko M. [2017], Oszczędności pracowników, rozwój rynku kapitału i inwestycje zagraniczne – rządowy plan rozwoju z perspektywy postkeynesowskiej, Gospodarka Narodowa, 291 (5): 5–30.
 
10.
Ivanka A. [1964], Wspomnienia skarbowca 1927–1945, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
11.
Jarosz-Nojszewska A. [2011], Gospodarka Narodowa – Gospodarka Planowa – Gospodarka Narodowa, Gospodarka Narodowa, 245 (1-2): 1–18.
 
12.
Kalecki M., Polaczek S. [1957], Uwagi w sprawie metody ustalania cen surowców podstawowych, Gospodarka Planowa, 4: 18–22.
 
13.
Karpiński A. [1986], Kilka refleksji z okazji 40‑lecia “Gospodarki Planowej”, Gospodarka Planowa, 12: 504–506.
 
14.
Konat G., Karpińska-Mizielińska W., Kloc K., Smuga T., Witkowski B. [2019], Self-Identification of Polish Academic Economists with Schools of Economic Thought, Acta Oeconomica, 69 (2): 241–272.
 
15.
Konat G., Smuga T. (eds.) [2016], Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
16.
Kuszewski T. [2011], Dwadzieścia lat później, Gospodarka Narodowa, 249 (7-8): 139–151.
 
17.
Minc B. [1959], O przyczynach zjawisk inflacyjnych w gospodarce socjalistycznej, Gospodarka Planowa, 11: 8–9.
 
18.
Mujżel J. [1990], Czym mamy być?, Gospodarka Narodowa, 4–5: 1.
 
19.
Myśliński J. [2004], Kalendarium polskiej prasy, radia i telewizji, BEL Studio, Warszawa.
 
20.
Negryński J. [1956], Gospodarka Narodowa (w dwudziestą piątą rocznicę), Kultura (Paryż), 9: 76–104.
 
21.
Note from the Editors [1931], Gospodarka Narodowa, 1: 1.
 
22.
Note from the Editors [1992], Gospodarka Narodowa, 2: II.
 
23.
Note from the Editors [1998], Gospodarka Narodowa, 4: 74.
 
24.
Od redakcji [1946], Gospodarka Planowa, 1: 1.
 
25.
Ostrowski M., Sadowski Z. [1960], Wzrost i równowaga ekonomiczna a handel zagraniczny, Gospodarka Planowa, 10.
 
26.
Ostrowski M., Sadowski Z. [1961], Luka dewizowa a rachunek ekonomiczny, Gospodarka Planowa, 1: 22–28.
 
27.
Pajestka J. [1956], Wytyczne do badań ekonomicznej efektywności inwestycji produkcyjnych, Gospodarka Planowa, 5: 3–9.
 
28.
Rakowski M. [1958], W obronie wskaźnika efektywności inwestycji, Gospodarka Planowa, 5: 32–35.
 
29.
Recordings of Czesław Bobrowski’s memoirs, SGH Warsaw School of Economics Library.
 
30.
Sokołowski K. [1984], Czesław Bobrowski i “Gospodarka Narodowa”. Przyczynek do historii, Ekonomista, 1–2: 25–43.
 
31.
Urzędnicy [1931], Gospodarka Narodowa, 4: 63.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top