PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wykorzystanie podatku od nieruchomości w lokalnej polityce podatkowej miast Unii Metropolii Polskich
 
Więcej
Ukryj
Data publikacji: 30-04-2017
 
GNPJE 2017;288(2):45–67
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Z podatkami samorządowymi związane jest lokalne władztwo podatkowe, obejmujące m.in. prawo organów gmin do kształtowania wymiaru niektórych podatków, poprzez możliwość ustalania stawek podatkowych oraz wprowadzania ulg i zwolnień. Dlatego tak ważne jest rozpoznanie, a także zrozumienie motywów i zachowań władz samorządowych w odniesieniu do podatków lokalnych. W artykule uwaga skoncentrowana została na podatku od nieruchomości - najbardziej wydajnym ze wszystkich podatków lokalnych. Celem artykułu było ukazanie, w jaki sposób samorządy miejskie wykorzystują możliwości stwarzane przez obowiązujące obecnie w Polsce ramy prawne. Stąd w artykule starano się - dzięki metodom badania współzależności - ustalić związek między obniżeniem stawek oraz wielkością dochodów budżetowych, a także wyjaśnić statystyczne zróżnicowanie stawek w podatku od nieruchomości. Badanie oparte jest na dwóch źródłach: danych urzędowych pochodzących z oficjalnych sprawozdań budżetowych (Sprawozdanie Rb-27s) oraz protokołach z posiedzeń rad miejskich, na których były przyjmowane uchwały podatkowe. Zakres przestrzenny analiz to 12 miast w Polsce - członków Unii Metropolii Polskich. Wyniki badania empirycznego wskazują, że duże miasta miały zróżnicowaną politykę podatkową, a czynnikami po części tłumaczącymi te różnice są: wielkość i zamożność miasta. Ponadto uzyskane wyniki potwierdzają, że polityka podatkowa jest skorelowana z wysokością ich dochodów, ale ten związek nie jest stały w czasie.
eISSN:2300-5238