PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej w perspektywie globalnej
 
Więcej
Ukryj
Data publikacji: 31-10-2015
 
GNPJE 2015;279(5):119–143
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych wyzwań stojących przed społecznością i rolnictwem światowym, które musi uwzględniać wspólna polityka rolna UE oraz inne modele rozwoju rolnictwa, konkurencyjne, ale i zarazem komplementarne wobec WPR. Pod względem metodologicznym artykuł jest studium przeglądowym, z pewnymi jednak elementami metaanalizy. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, iż głównym problemem rolnictwa światowego w najbliższych dekadach będzie sprostanie rosnącemu popytowi rolno-żywnościowemu w warunkach nasilającej się rywalizacji o ziemię, wodę i inne zasoby odnawialne i nieodnawialne, rosnącej presji na środowisko przyrodnicze i dokonującej się zmiany klimatu. Świat może sobie z nim poradzić przez podjęcie równoczesnych i skoordynowanych działań skoncentrowanych na ograniczeniu strat żywności, zamknięciu luki produktywności, zmianach diety, zrównoważonej intensyfikacji i praktykowaniu rolnictwa inteligentnego klimatycznie. WPR z jednej strony może wnosić pozytywny wkład w jego rozwiązywanie, ale z drugiej strony może to utrudniać, głównie przez rozległe subsydiowanie unijnego rolnictwa.
eISSN:2300-5238