PL EN
PRACA ORYGINALNA
Co skutecznie wspiera osoby bezrobotne? Aktywne polityki rynku pracy dla osób młodych w Polsce
,
 
Iga Magda 1,2
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Economics 1, SGH Warsaw School of Economics, Poland
 
2
Institute for Structural Research, Poland
 
Zaznaczeni autorzy mieli równy wkład w przygotowanie tego artykułu
 
 
Data nadesłania: 18-12-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 15-02-2024
 
 
Data akceptacji: 19-02-2024
 
 
Data publikacji: 28-06-2024
 
 
Autor do korespondencji
Iga Magda   

Department of Economics 1, SGH Warsaw School of Economics, Poland
 
 
GNPJE 2024;318(2):1-34
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
W niniejszym artykule porównujemy względną efektywność wybranych aktywnych polityk rynku pracy (active labour market policies, ALMP) skierowanych do młodych osób bezrobotnych w Polsce w latach 2015–2016. Stwierdzamy, że uczestnictwo w robotach publicznych ma istotny negatywny wpływ na prawdopodobieństwo zatrudnienia w porównaniu z innymi formami wsparcia. Drugą najmniej skuteczną ALMP są staże, choć były najbardziej popularne. Stwierdzamy również, że bony, które umożliwiają osobom bezrobotnym samodzielne znalezienie organizatorów stażu, są bardziej efektywne niż zwykłe staże, na które bezrobotni są kierowani przez pracowników powiatowych urzędów pracy. Wpływ uczestnictwa w robotach publicznych i staży zależał od płci. Kobiety korzystały w większym stopniu z bonów na staż, a mężczyźni ze szkoleń – niezależnie od źródła ich finansowania. Stwierdzamy także, że oferta ALMP nie odpowiada na potrzeby zarejestrowanych w urzędach pracy wykształconych kobiet, które stanowią istotną część osób bezrobotnych.
FINANSOWANIE
Praca została zrealizowana przy wsparciu funduszy EOG i funduszy norweskich na rzecz Zatrudnienia Młodzieży w ramach grantu nr 2017-1-008 oraz współfinansowana ze środków finansowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na naukę w latach 2018-2022 na realizację projektów międzynarodowych.
 
REFERENCJE (32)
1.
Abadie A., Imbens G. W. [2016], Matching on the estimated propensity score, Econometrica, 84 (2): 781-807, https://doi.org/10.3982/ECTA11....
 
2.
Angrist J. D., Pischke J.‑S. [2008], Mostly harmless econometrics, Princeton University Press, Princeton.
 
3.
Bergemann A., Van den Berg G. J. [2008], Active Labor Market Policy Effects for Women in Europe – A Survey, Annales d’Économie et de Statistique, 91/92: 385–408, https://doi.org/10.2307/279172....
 
4.
Bratti M., Ghirelli C., Havari E., Santangelo G. [2021], Vocational training for unemployed youth in Latvia, Journal of Population Economics, 35: 677–717, https://doi.org/10.1007/s00148....
 
5.
Burger A., Kluve J., Vodopivec M., Vodopivec M. [2022], A comprehensive impact evaluation of active labour market programmes in Slovenia, Empirical Economics, 62 (6): 3015–3039, https://doi.org/10.1007/s00181....
 
6.
Cabasés Piqué M. À., Pardell Veà A., Strecker T. [2016], The EU youth guarantee – a critical analysis of its implementation in Spain, Journal of Youth Studies, 19 (5), 684–704, https://doi.org/10.1080/136762....
 
7.
Caliendo M., Mahlstedt R., Mitnik O. A. [2017], Unobservable, but unimportant? The relevance of usually unobserved variables for the evaluation of labor market policies, Labour Economics, 46: 14–25, https://doi.org/10.1016/j.labe....
 
8.
Caliendo M., Schmidl R. [2016], Youth unemployment and active labor market policies in Europe, IZA Journal of Labor Policy, 5 (1): 1, https://doi.org/10.1186/s40173....
 
9.
Card D., Kluve J., Weber A. [2018], What works? A meta analysis of recent active labor market program evaluations, Journal of the European Economic Association, 16 (3): 894–931, https://doi.org/10.1093/jeea/j....
 
10.
Crépon B., Van Den Berg G. J. [2016], Active labor market policies, Annual Review of Economics, 8: 521–546, https://doi.org/10.1146/annure....
 
11.
Dengler K. [2019], Effectiveness of active labour market programmes on the job quality of welfare recipients in Germany, Journal of Social Policy, 48 (4): 807–838, https://doi.org/10.1017/S00472....
 
12.
Doerr A., Fitzenberger B., Kruppe T., Paul M., Strittmatter A. [2017], Employment and earnings effects of awarding training vouchers in Germany, ILR Review, 70 (3): 767–812, https://doi.org/10.1177/001979....
 
13.
Dorsett R. [2006], The new deal for young people: Effect on the labour market status of young men, Labour Economics, 13 (3): 405–422, https://doi.org/10.1016/j.labe....
 
14.
Hora O., Sirovátka T. [2020], Why targeting matters: The apprenticeship program for youth in the Czech Republic, Social Policy & Administration, 54 (7): 1198–1214, https://doi.org/10.1111/spol.1....
 
15.
Huber M., Lechner M., Strittmatter A. [2018], Direct and indirect effects of training vouchers for the unemployed, Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society), 181 (2): 441–463, https://doi.org/10.1111/rssa.1....
 
16.
Kruppe T., Lang J. [2018], Labour market effects of retraining for the unemployed: The role of occupations, Applied Economics, 50 (14): 1578–1600, https://doi.org/10.1080/000368....
 
17.
Lechner M. [2001], Identification and estimation of causal effects of multiple treatments under the conditional independence assumption, in: Econometric evaluation of labour market policies: 43–58, Springer, Berlin.
 
18.
Lechner M. [2008], A note on the common support problem in applied evaluation studies, Annales d’Économie et de Statistique, 217–235.
 
19.
Lechner M., Miquel R., Wunsch C. [2011], Long-run effects of public sector sponsored training in West Germany, Journal of the European Economic Association, 9 (4): 742–784, https://doi.org/10.1111/j.1542....
 
20.
Madoń K., Palczyńska M., Magda I., Rozszczypała A., Smoter M. [2023], Staż, szkolenie czy prace interwencyjne – co skuteczniej wspiera osoby bezrobotne? Ewaluacja aktywnych polityk rynku pracy na poziomie lokalnym, Polityka Społeczna, 588 (3): 8–16, https://doi.org/10.5604/01.300....
 
21.
MRPiPS D. R. P. [2019], Broszura statystyczna 2014–2018. Wspieranie przez urzędy pracy rozwoju zasobów ludzkich środkami Funduszu Pracy, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, https://psz.praca.gov.pl/-/106....
 
22.
Nilsen Ø. A., Reiso K. H. [2014], Scarring effects of early-career unemployment, Nordic Economic Policy Review, 1: 13–46.
 
23.
Nordlund M. [2011], Who are the lucky ones? Heterogeneity in active labour market policy outcomes, International Journal of Social Welfare, 20 (2): 144–155, https://doi.org/10.1111/j.1468....
 
24.
Osikominu A. [2013], Quick job entry or long-term human capital development? The dynamic effects of alternative training schemes, The Review of Economic Studies, 80 (1): 313–342, https://doi.org/10.1093/restud....
 
25.
Rinne U., Uhlendorff A., Zhao Z. [2013], Vouchers and caseworkers in training programs for the unemployed, Empirical Economics, 45 (3): 1089–1127, https://doi.org/10.1007/s00181....
 
26.
Rosenbaum P. R., Rubin D. B. [1983], The central role of the propensity score in observational studies for causal effects, Biometrika, 70 (1): 41–55, https://doi.org/10.1093/biomet....
 
27.
Schwerdt G., Messer D., Woessmann L., Wolter S. C. [2012], The impact of an adult education voucher program: Evidence from a randomized field experiment, Journal of Public Economics, 96 (7–8): 569–583, https://doi.org/10.1016/j.jpub....
 
28.
Stefanik M. [2021], Shifting the Training Choice Decision to the Jobseeker – The Slovak Experience, Labour, 35 (2): 192–213, https://doi.org/10.1111/labr.1....
 
29.
Stephan G., Pahnke A. [2011], The relative effectiveness of selected active labor market programs: An empirical investigation for Germany, The Manchester School, 79 (6): 1262–1293, https://doi.org/10.1111/j.1467....
 
30.
Vugt L. van, Levels M., Velden R. van der [2022], The low skills trap: The failure of education and social policies in preventing low-literate young people from being long-term NEET, Journal of Youth Studies: 1–35, https://doi.org/10.1080/136762....
 
31.
Wiśniewski Z. [2022], The effectiveness of Polish active labour market policies, Bulletin of Geography. Socio-Economic Series, 56, Article 56, https://doi.org/10.12775/bgss-....
 
32.
Wunsch C., Lechner M. [2008], What did all the money do? On the general ineffectiveness of recent West German labour market programmes, Kyklos, 61 (1): 134–174, https://doi.org/10.1111/j.1467....
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top