PL EN
PRACA ORYGINALNA
Aktywność eksportowa polskich przedsiębiorstw eksportujących na rynek niemiecki – możliwości rozwoju
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 30-04-2013
 
 
GNPJE 2013;263(4):65-82
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie jak będzie kształtował się w przyszłości polski eksport towarów do Niemiec, a także jakie czynniki decydują o tym, że firmy wybierają Niemcy jako rynek zbytu swoich towarów. Rozważania oparto na studiach literaturowych, jak również na rezultatach badań empirycznych wykorzystujących jako narzędzie badawcze ankietę. Pierwszym etapem w konstrukcji prognozy była empiryczna analiza czynników wpływających na eksport polskich towarów do Niemiec – analiza mikroekonomiczna. W tym celu autor posłużył się badaniem ankietowym wśród polskich eksporterów. Zdaniem autora z punktu widzenia celów badania – ankieta wśród firm eksportujących towary do Niemiec jest wystarczająca. Główne wnioski z przeprowadzonej analizy są następujące: (i) Poza czynnikami makroekonomicznymi (dynamika PKB Niemiec oraz realny kurs walutowy) na eksport polskich towarów do RFN również wpływ mają czynniki mikroekonomiczne, takie jak: ceny produktów, jakość, wzornictwo. (ii) Pomimo kryzysu perspektywy rozwoju polskiego eksportu towarów do Niemiec wydają się dość optymistyczne, a zaprezentowana prognoza pokazuje wzrost eksportu na ten rynek. Zwraca uwagę fakt, że ankietowane polskie przedsiębiorstwa planują systematycznie zwiększać swój eksport na rynek niemiecki. (iii) Ankieta zawierała również pytanie o wykorzystanie narzędzi wspierających polskich eksporterów. Zdecydowana większość firm (95%) odpowiedziała, że nie korzysta z dostępnych form wspierania eksportu, ponieważ albo są zbyt drogie, albo firma nie zna ich. Wydaje się, że istotne byłoby zrewidowanie polityki proeksportowej, tak aby ona była bardziej użyteczna i przyjazna dla polskich firm eksportujących swoje towary na rynek niemiecki.
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top