PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ronald Harry Coase, 1910–2013
 
Więcej
Ukryj
Data publikacji: 30-06-2014
 
GNPJE 2014;271(3):153–166
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
2 września 2013 roku zmarł Ronald Harry Coase, brytyjski ekonomista, twórca teorii kosztów transakcyjnych. Jego prace z zakresu nauk ekonomicznych zostały w 1991 r. nagrodzone przez Bank Szwecji nagrodą im. Alfreda Nobla. Urodzony w 1910 r. koło Londynu wychował się, uczył, a następnie wykładał w prestiżowych uniwersytetach. Jest uważany za ojca kosztów transakcyjnych, ekonomistę, któremu udało się połączyć ekonomię i prawo – dwie dziedziny współistniejące, ale nie zawsze współzależne. Do jego najbardziej znanych dzieł należą The Nature of the Firm z 1937 r. oraz The Problem of Social Cost z 1960 r., w których porusza dwa fundamentalne pytania – dlaczego istnieją firmy i jak rozwiązać problem efektów zewnętrznych. Coase zapisał się w historii ekonomii jako człowiek, który nie bał się zadawać trudnych pytań, kwestionować utartych rozwiązań, szukać na nie nowych odpowiedzi, ale równocześnie akceptować swoich niedoskonałości. Celem niniejszego artykułu jest syntetyczne zaprezentowanie dorobku Noblisty oraz krótkie omówienie najbardziej przełomowych dzieł i koncepcji, które prezentował. Autorzy oparli się na przeglądzie literatury krajowej i zagranicznej, koncentrując się na wpływie, jaki Coase wywarł na różne obszary nauki – od stworzenia teorii kosztów transakcyjnych i jej wykorzystania w analizie sektora i internacjonalizacji przedsiębiorstw, postawienia problemu kosztów społecznych i dyskusji nad ich ekonomicznym i etycznym wymiarem, w końcu po analizę dynamiki sytuacji monopolistów.
eISSN:2300-5238