PL EN
PRACA ORYGINALNA
Kondycja finansowa spółek dokonujących IPO: znaczenie wielkości i zyskowności
 
Więcej
Ukryj
Data publikacji: 28-02-2014
 
GNPJE 2014;269(1):53–71
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Celem opracowania było zbadanie trzech kwestii. Po pierwsze, czy na polskim rynku, również w okresie kryzysu finansowego, zaobserwować można było krótkoterminowy underpricing i długookresowe przewartościowanie. Ponadto, jeżeli takie anomalie znajdują potwierdzenie, to czy poziom stóp zwrotu był odmienny dla grup zróżnicowanych pod względem wielkości i zyskowności spółki. Po trzecie, obserwowano również zmianę zyskowności w okresie przed i po emisji. Badania obejmowały problematykę reakcji cenowej na skutek dokonania pierwotnych emisji akcji (IPO) ­ rzez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 2004–2009. Koncentrowały się na determinantach zjawiska na polskim rynku i relacji pomiędzy stopami zwrotu a wielkością spółki i jej zyskownością. Stwierdzono niższy poziom underpricingu i przewartościowywania w porównaniu z dotychczasowymi badaniami. Dla większych spółek dokonujących emisji odnotowano niższe krótkoterminowe i wyższe długoterminowe stopy zwrotu. Spółki bardziej rentowne przed emisją cechowały się wyższym poziomem underpricingu. Poprawa wskaźników rentowności przed emisją była bardziej znacząca dla większych spółek, również przy mniej gwałtownym spadku ich zyskowności po wejściu na giełdę.
eISSN:2300-5238