PL EN
PRACA ORYGINALNA
Międzynarodowy handel usługami polskich przedsiębiorstw
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
 
 
Data nadesłania: 11-06-2018
 
 
Data akceptacji: 16-01-2019
 
 
Data publikacji: 21-03-2019
 
 
GNPJE 2019;297(1):47-67
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
W artykule zawarto wyniki sprawdzenia, czy prawidłowości dotyczące funkcjonowania firm obecnych w handlu towarami, wynikające z teorii handlu międzynarodowego i badań empirycznych, występują również na rynku usług. Przeprowadzono statyczną i dynamiczną analizę międzynarodowego handlu usługami przy wykorzystaniu danych jednostkowych dla Polski. Wyniki badania wskazują, że w międzynarodowym handlu usługami największe znaczenie mają firmy duże, działające na rynku przez dłuższy czas. Najwięcej firm eksportuje jeden rodzaj usług w jednym kierunku. Wzrost wartości polskiego eksportu usług dokonuje się głównie przez kontynuowanie związków już istniejących (net intensive margin). Prawidłowości zaobserwowane dla polskiego handlu usługami są zgodne z wnioskami płynącymi z badań empirycznych dotyczących międzynarodowego handlu towarami.
 
REFERENCJE (70)
1.
Albornoz F., Calvo Pardo H., Corcos E., Ornelas G. [2012], Sequential exporting, Journal of International Economics, vol. 88 (1): 17–31.
 
2.
Alessandria G., Choi H. [2007], Do sunk costs of exporting matter for net export dynamics? The Quarterly Journal of Economics, vol. 122 (1): 289–336.
 
3.
Amiti M., Freund C. [2010], China’s growing role in world trade, University of Chicago Press, August: 35–56.
 
4.
Aw B., Chung S., Roberts M. [2000], Productivity and turnover in the export market: micro-level evidence from the Republic of Korea and Taiwan (China), World Bank Economic Review, vol. 14 (1): 65–90.
 
5.
Baldwin R., Okubo T. [2005], Heterogeneous firms, agglomeration and economic geography: spatial selection and sorting, Journal of Economic Geography, no. 6: 323–346.
 
6.
Bergin P., Corsetti G. [2008], The extensive margin and monetary policy, Journal of Monetary Economics, vol. 55 (7): 1222–1237.
 
7.
Bernard A., Eaton J., Jensen J., Kortum S. [2003], Plants and productivity in international trade, The American Economic Review, vol. 93 (4): 1268–1290.
 
8.
Bernard A., Jensen J. [1999a], Exceptional exporter performance: cause, effect, or both? Journal of International Economics, vol. 4 (7): 1–25.
 
9.
Bernard A., Jensen J. [1999b], Exporting and productivity, Working Paper, no. 7135, National Bureau of Economic Research.
 
10.
Bernard A., Jensen J. [2004], Why some firms export, The Review of Economics and Statistics, vol. 86 (2): 561–569.
 
11.
Bernard A., Jensen J., Redding S., Schott P. [2007], Firms in international trade, The Journal of Economic Perspectives, vol. 21 (3): 105–130.
 
12.
Bernard A., Jensen J., Redding S., Schott P. [2010], Multiple-product firms and product switching, American Economic Review, vol. 100 (1): 70–97.
 
13.
Bernard A., Jensen J., Schott P. [2009], Importers, exporters and multinationals: a portrait of firms in the U. S. that trade goods, University of Chicago Press, January: 513–552.
 
14.
Besedes T., Prusa T. [2007], The role of extensive and intensive margins and export growth, Working Paper, no. 13628, National Bureau of Economic Research, November.
 
15.
Bhagwati J., Panagariya A., Srinivasan T. N. [2004], The muddles over outsourcing, The Journal of Economic Perspectives, vol. 18 (4): 93–114.
 
16.
Breinlich H., Criscuolo C. [2011], International trade in services: a portrait of importers and Exporters, Jurnal of International Economics, vol. (84): 188–206.
 
17.
Buono T., Fadinger H., Berger S. [2009], The micro dynamics of exporting: evidence from French firms, MPRA Paper, no. 12940.
 
18.
Chang P., Karsenty G., Mottoo A., Richtering P. [1999], GATS, the mode of supply and statistics on trade in services, Jurnal of World Trade, vol. 33 (3): 93–115.
 
19.
Cieślik A., Gauger I., Michałek J. [2017], Determinants of productivity of Ukrainian firms, Comparative Economic Research, vol. 20 (1).
 
20.
Clerides S., Lack S., Tybout J. [1998], Is learning by exporting important? micro-dynamic evidence from Colombia, Mexico, and Morocco, The Quarterly Journal of Economics, vol. 113 (3): 903–947.
 
21.
Davis S., Haltiwanger J. [1992], Gross job creation, gross job destruction, and employment reallocation, Quarterly Journal of Economics, vol. 107 (3): 819–863.
 
22.
Damijan J., Haller S. A., Kaitila V., Kostevc C., Maliranta M., Milet E., Mirza D., Rojec M. [2015], The performance of trading firms in the services sectors – comparable evidence from four EU countries, The World Economy: 1809–1849.
 
23.
Dunne T., Roberts M., Samuelson L. [1988], Patterns of firm entry and exit in US manufacturing industries, RAND Journal of Economics, vol. 19 (4): 495–515.
 
24.
Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (DzUrz L 018, 21/01/1997 P. 0001–0006).
 
25.
Eaton J., Kortum S., Kramarz F. [2004], Dissecting trade: firms, industries, and export destinations, Working Paper, no. 10344, National Bureau of Economic Research, March.
 
26.
Eaton J., Eslave M., Kugler M., Tybout J. [2007], Export dynamics in Colombia: firm-level evidence, Working Paper, no. 1531, National Bureau of Economic Research.
 
27.
Eaton J., Kortum S., Kramarz F. [2011], An anatomy of international trade: evidence from French firms, Econometrica, vol. 79 (5): 1453–1498.
 
28.
Esteve-Perez S., Pallardó-López V., Requena-Silvente F. [2013], The duration of firm-destination export relationships: evidence from Spain, 1997–2006, Economic Inquiry, vol. 51 (1): 159–180.
 
29.
Evenett S., Venables J. [2002], Export growth in developing countries: market entry and bilateral trade flows, Working paper, SIAW – Swiss Institute for International Economics and Applied Economic Research, Januar.
 
30.
Extended Balance of Payments Services Classification (EBOPS 2010), http://www.oecd.org/std/its/EB... (5.01.2018).
 
31.
Felbermayr G., Kohler W. [2006], Exploring the intensive and extensive margins of world trade, Review of World Economics, vol. 142 (4): 642–674.
 
32.
Freund C., Pierola M. [2010], Export entrepreneurs: evidence from Peru, Working Paper, no. 5407, World Bank Policy Research.
 
33.
Ghironi F., Melitz M. [2005], International trade and macroeconomic dynamics with heterogeneous firms, Quarterly Journal of Economics, vol. 120 (3): 865–915.
 
34.
Grublješič T., Damijan J. [2011], Differences in export behavior of services and manufacturing firms in Slovenia, Economic and Business Review, vol. 13(1–2): 77.
 
35.
Hagemejer J., Michałek J., Michałek T. [2006], Pogłębienie rynku wewnętrznego UE: skutki liberalizacji w sektorze usług. potencjalne znaczenie budżetu UE jako narzędzia łagodzenia zmian strukturalnych związanych z liberalizacją sektora usług – ekspertyza.
 
36.
Hagemejer J., Michałek J., Michałek T. [2010], Implications of the Doha round negotiations in services for Poland, Bank i Kredyt, nr 41 (1): 5–30.
 
37.
Haller S., Damijan J., Kaitila V., Kostevc Č., Maliranta M., Milet E., Mirza D., Rojec M. [2014], Trading firm in the services sectors – comparable evidence from four EU countries, Review of World Ecomomics (weltwirschaftsliches Archiv), vol. 150 (3): 471–505.
 
38.
Head K., Mayer T., Ries J. [2009], How remote is the offshoring threat? European Economic Review, vol. 53 (4): 429–444.
 
39.
Helpman E., Melitz M. J., Yeaple S. R. [2004], Export versus FDI with heterogeneous firms, The American Economic Review, vol. 94 (1): 300–316.
 
40.
Helpman E., Melitz M., Rubinstein Y. [2008], Estimating trade flows: trading partners and trading volumes, The Quarterly Journal of Economics, vol. 123 (2): 441–487.
 
41.
Henson S., Loader R. [2001], Barriers to agricultural exports from developing countries: the role of sanitary and phytosanitary requirements, World Development, vol. 29: 85–102.
 
42.
Hindley B., Smith A. [1984], Comparative advantage and trade in services, The World Economy, vol. 7 (4): 369–390.
 
43.
Hummels D., Klenow P. [2002], The variety and quality of a nation’s trade, Working Paper, no. 8712, National Bureau of Economic Research, January.
 
44.
IMF [1997], Balance of payments manual, International Monetary Fund.
 
45.
IMF [2009], Balance of payments and international investment position manual, International Monetary Fund.
 
46.
Kang K. [2004], The path of the extensive margin (export variety), theory and evidence, Working paper, University of California.
 
47.
Karsenty G. [2000], Assessing trade in services by modes of supply, w: Sauvé P., Stern R. M. (red.), GATS 2000: new directions in services, trade liberalization, Brookings Institution Press, Washington: 33–56.
 
48.
Kimura F., Lee H.‑H. [2006], The gravity equation in international trade in services, Review of World Economics, vol. 142 (1): 92–121.
 
49.
Kox H., Rojas-Romagosa H. [2010], Exports and productivity selection effect from Dutch firms, De Economist, vol. 158 (3): 295–322.
 
50.
Lejour A. [2015], Using stepping stone to enter distant export markets, Global Economy Journal.
 
51.
Lööf H. [2010], Are services different exporters? Applied Economics Quarterly, vol. 56 (1): 99–117.
 
52.
Markusen J. [1989], Trade in producer services and in other specialized intermediate inputs, American Economic Review, vol. 79 (1): 85–95.
 
53.
Matuszczak Ł. [2015], Konkurencyjność polskiego sektora usług, Wiadomości Statystyczne, nr 1: 76–93.
 
54.
Melitz M. [2003], The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity, Econometrica, vol. 71 (6): 1695–1725.
 
55.
Mongiało D. [2007], Specjalizacja eksportowa krajów UE w międzynarodowym handlu usługami, Studia Europejskie, nr 3: 99–125.
 
56.
Muûls M., Pisu M. [2009], Imports and exports at the level of the firm: evidence from Belgium, The World Economy, vol. 32 (5): 692–734.
 
57.
OECD [2015], Trade policy implications of global value chains, https://www.oecd.org/tad/trade... (29.05.2018).
 
58.
OECD, WTO, World Bank Group [2014], Global value chains: challenges, opportunities, and implications for policy, Report prepared for submissions to the G20 Trade Ministers Meeting, Sydney, 19 July.
 
59.
Pomorskie Towarzystwo Przewoźników Drogowych, http://www.pspdgdynia.pl/?q=no... (29.05.2018).
 
60.
Rueda-Cantuche J. M., Kerner R., Cernat L., Ritola V. [2016], Trade in services by gats modes of supply: statistical concepts ad first EU estimates.
 
61.
Stern R. M., Hoekman B. [1987], Analytical issues and data needs for GATT negotiations on services, The World Economy, no. 10: 39–60.
 
62.
Temouri Y., Vogel A., Wagner J. [2013], Self-selection into export markets by business services firms – evidence from France, Germany, and United Kingdom, Structural Change and Economic Dynamics, no. 25, C: 146–58.
 
63.
UN [2010], Manual on statistics of international trade in service 2010, Economic & Social Affairs, United Nations, New York.
 
64.
Urząd Celny Niemiec, Zoll, http://www.zoll.de (29.05.2018).
 
65.
van Marrewijk C., Stibora J., de Vaal A., Vieaene J.‑M. [1997], Producer services, comparative advantage, and international trade patterns, Journal of international Economics, vol. 42 (1): 195–220.
 
66.
Vogel A., Wagner J. [2010], Higher productivity in importing German manufacturing firms: selfselection, lerning from importing, or both? Review of World Economics (Weltwirschaftliches Archiv), vol. 145 (4): 641–65.
 
67.
Walsh K. [2006], Trade in services: does gravity hold? a gravity model approach to estimating barriers to services trade, Working Paper, no. 183, Institute for International Integration Studies, October.
 
68.
WTO [2017], World trade statistical review 2017, World Trade Organization, https://www.wto.org/english/re... wts2017_e.pdf (20.07.2018).
 
69.
Zięba-Szklarska M. [2016], Polskie firmy transportowe a niemiecka płaca minimalna w świetle prawa UE, Inicjatywa Mobilności Pracy, https://inicjatywa.eu/6523/mil... (29.05.2018).
 
70.
Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, https://branza.zmpd.pl/aktualn... (29.05.2018).
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top