PL EN
PRACA ORYGINALNA
Metoda oceny adekwatności oczekiwań płacowych osób niepracujących
 
Więcej
Ukryj
Data publikacji: 31-12-2015
 
GNPJE 2015;280(6):51–69
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
J31
J64
 
STRESZCZENIE
Pojęcie płacy progowej różni się zarówno koncepcyjnie, jak i empirycznie od kategorii oczekiwań płacowych. Celem artykułu jest przedstawienie metody oceny adekwatności obu typów oczekiwań dotyczących płac osób, które nie pracują. Metoda ta jest użyta do zweryfikowania hipotezy o adekwatności płac progowych i oczekiwań płacowych bezrobotnych w Polsce. W artykule przeanalizowano, w jakim stopniu płace progowe oraz oczekiwania płacowe osób bezrobotnych są uzasadnione rynkową wyceną pracy osób o identycznych charakterystykach. W analizie wykorzystane zostały dane o oczekiwaniach płacowych (ankieta Narodowego Banku Polskiego) oraz płacach progowych (Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności). Do oceny adekwatności oczekiwań płacowych użyto metod parametrycznych i nieparametrycznych umożliwiających porównanie rozkładów płac progowych, oczekiwań płacowych oraz skonstruowanych płac kontrfaktycznych. Wyniki analizy wskazują, że płace oczekiwane pozostają wyższe od płac progowych oraz są dodatnio skorelowane z presją płacową w gospodarce. Ponadto wyniki potwierdzają hipotezę, że oczekiwania płacowe osób bezrobotnych w Polsce w latach 2011–2014 nie były nadmierne. Wynik ten jest ważny, gdyż w przypadku, gdy oczekiwania płacowe osób bezrobotnych są wyższe niż ich wycena rynkowa, stanowi to źródło zjawiska bezrobocia i współwystępującej presji płacowej.
eISSN:2300-5238