PL EN
PRACA ORYGINALNA
Indoktrynacja, preselekcja czy kultura? Edukacja ekonomiczna a podejście do współpracy
 
Więcej
Ukryj
Data publikacji: 31-12-2017
 
GNPJE 2017;292(6):57–77
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Studenci kierunków ekonomicznych są częstokroć przedstawiani jako mniej skłonni do współdziałania niż studenci innych kierunków. Zwykle metodą badawczą wykorzystywaną by potwierdzić istnienie tej różnicy stanowi przeprowadzanie eksperymentów laboratoryjnych, podczas których studenci uczestniczą w tzw. „grach w zaufanie”. Jednak analiza tego rodzaju gier stanowi komponent kursów z zakresu mikroekonomii. Z tego względu wysuwanie wniosków na temat faktycznego zachowania studentów na podstawie decyzji podejmowanych przez nich w trakcie tego rodzaju eksperymentów budzi poważne wątpliwości. Artykuł stanowi wkład w dyskusję na temat podejścia studentów kierunków ekonomicznych do współpracy. Podstawą do formułowania wniosków są wyniki ankiety przeprowadzonej wśród studentów ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim (N=129). W odróżnieniu od prowadzonych dotychczas badań koncentrujących się wokół hipotez o preselekcji i indoktrynacji, przedmiotem analizy jest również hipoteza kulturowa. By przyczynić się do wyjaśnienia wpływu kultury na skłonność studentów do współpracy, respondenci rekrutowani byli spośród mieszkańców dwu państw - Chin i Polski - krajów istotnie różniących się pod względem wartości kolektywistycznych/indywidualistycznych. Zgromadzony materiał empiryczny potwierdza hipotezę kulturową, nie daje zaś podstaw do potwierdzenia hipotezy o indoktrynacji. Co więcej, wartości Indeksu Kooperacji, wskaźnika stworzonego dla wyrażenia postaw respondentów wobec współpracy, potwierdzają większą skłonność kobiet do współpracy. Wziąwszy pod uwagę to, że zdolność do pracy w zespole jest obecnie postrzegana jako jedna z kluczowych kompetencji poszukiwanych przez pracodawców (NACE Job Outlook 2016), uzyskane wyniki uzasadniają potrzebę traktowania szkoleń z pracy zespołowej jako integralnej części programów realizowanych na studiach ekonomicznych.
eISSN:2300-5238