PL EN
PRACA ORYGINALNA
Znaczenie prawnej ochrony zatrudnienia dla elastyczności zatrudnienia w krajach OECD
 
Więcej
Ukryj
Data publikacji: 30-06-2017
 
GNPJE 2017;289(3):29–53
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
J23
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza wpływu prawnej ochrony zatrudnienia (p.o.z.) na elastyczność zatrudnienia względem PKB. W artykule zaprezentowano znaczenie, zakres i tendencje zmian obserwowanych w ochronie zatrudnienia, określono mechanizmy jej wpływu na sytuację panującą na rynku pracy oraz dokonano ich weryfikacji opierając się na danych dla 23 krajów członkowskich OECD w latach 2002-2014. W krótkim okresie należy oczekiwać istnienia nieliniowej (U-kształtnej) zależności pomiędzy poziomem ochrony zatrudnienia a jego elastycznością względem zmian PKB. W długim okresie p.o.z. staje się natomiast neutralna dla zmienności zatrudnienia w związku z tym, że elastyczne płace umożliwiają pracodawcom łatwiejsze dostosowanie się do sytuacji panującej na rynku pracy. Przeprowadzone testy panelowej kointegracji pozwoliły na potwierdzenie hipotezy o długookresowej neutralności prawnej ochrony zatrudnienia. Hipoteza dotycząca wpływu p.o.z. na charakter krótkookresowych dostosowań kategorii rynku pracy została potwierdzona jedynie dla okresu światowego kryzysu gospodarczego.
eISSN:2300-5238