PL EN
PRACA ORYGINALNA
Czy wzrost gospodarczy w Polsce w latach 2005 -2015 był korzystny dla ubogich?
 
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Statystyki i Demografii
 
 
Data nadesłania: 24-01-2019
 
 
Data akceptacji: 17-04-2019
 
 
Data publikacji: 24-06-2019
 
 
GNPJE 2019;298(2):5-39
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. wzrost gospodarczy znacznie przyspieszył a średnie tempo wzrostu PKB w przeciągu 10 lat wyniosło przeszło 4 proc. Szybkiemu wzrostowi gospodarczemu towarzyszył wzrost dochodów realnych gospodarstw domowych. Jednakże nie wszystkie grupy społeczne w równym stopniu skorzystały z tego wzrostu. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy ze wzrostu gospodarczego skorzystali w większym stopniu ubodzy czy też nieubodzy. Innymi słowy czy wzrost gospodarczy był sprzyjający ubogim czy też nieubogim. W części teoretycznej opracowania dokonano uporządkowania definicji wzrostu sprzyjającego. W kolejnym kroku zostały przedstawione różne podejścia do analizy charakteru wzrostu oraz podstawowe miary wzrostu sprzyjającego ubogim. Obok prezentacji teoretycznych podstaw konstrukcji tych miar omówiono ich podstawowe zalety i ograniczenia oraz zaproponowano pewne ich modyfikacje. W części empirycznej opracowania dokonano weryfikacji hipotezy czy wzrost gospodarczy w Polsce w latach 2005-2015 był sprzyjający ubogim, stosując wcześniej przedstawione metody oceny charakteru wzrostu. Podstawą przeprowadzonych analiz charakteru wzrostu w Polsce są dane panelowe z badania Diagnoza Społeczna (DS) realizowanego przez Radę Monitoringu Społecznego. Wyniki przeprowadzonych analiz empirycznych wskazują, że generalnie wzrost gospodarczy w Polsce był w latach 2005-2015 wzrostem sprzyjającym ubogim.
 
REFERENCJE (52)
1.
Araar A., Duclos J.‑Y., Audet M., Makdissi P. [2009], Testing for pro-poorness of growth, with an application to Mexico, Review of Income and Wealth, vol. 55, no. 4: 853–881.
 
2.
Ashley R. [2007], Growth may be good for the poor, but decline is disastrous: On the non-robustness of the Dollar – Kraay result, International Review of Economics and Finance, vol. 17: 333–338.
 
3.
Atkinson A. B. [1987], On the measurement of poverty, Econometrica, vol. 4: 749–764.
 
4.
Bibi S., Duclos J.‑Y., Verdier-Chouchane A. [2012], Assessing absolute and relative pro-poor growth, with an application to selected African countries, Economics – The Open-Access Open-Assessment E-Journal, vol. 6: 20–127.
 
5.
Bhagwati J. N. [1988], Poverty and public policy, World Development, vol. 16, no 5: 539–654.
 
6.
Bourguignon F. [2011], Non-anonymous growth incidence curves, income mobility and social welfare dominance, The Journal of Economic Inequality, vol. 9, no 4: 605–627.
 
7.
Brzezinski M. [2011], Has recent economic growth in Poland been pro-poor? Evidence from 1998–2008, Working Paper, Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw.
 
8.
Brzezinski M. [2012], Pro-poorness of economic growth in Poland: contrasting cross-sectional and longitudinal approaches, w: Statistical methods in regional and social analyses under integration and globalization, A. Jaeschke, W. Starzyńska (red.), Łódź, Statistical Office in Lodz, 175–190.
 
9.
Chakravarty S. R., D’Ambrosio C. [2013], An axiomatic approach to the measurement of poverty reduction failure, Economic Modelling, vol. 35: 874–880.
 
10.
Copeland P., Daly M. [2012], Varieties of poverty reduction: Inserting the poverty and social exclusion target into Europe 2020, Journal of European Social Policy, vol. 22, no. 3: 273–287.
 
11.
Dollar D., Kraay A. [2002], Growth is good for the poor, Journal of Economic Growth, 195–225.
 
12.
Duclos J. Y. [2009], What is Pro-Poor?, Social Choice and Welfare, vol. 32, no. 1: 37–58.
 
13.
Essama-Nssah B., Lambert P. J. [2009], Measuring pro-poorness: A unifying approach with new results, Review of Income and Wealth, vol. 55, no. 3: 752–778.
 
14.
Foster J. E., Greer J., Thorbecke E. [1984], A class of decomposable poverty measures, Econometrica, vol. 52, no. 3: 761–766.
 
15.
Foster J. E., Shorrocks A. F. [1991], Subgroup consistent poverty indices, Econometrica, vol. 59, no. 3: 687–709.
 
16.
Foster J. E., Shorrocks A. F. [1988], Poverty orderings, Econometrica, vol. 1: 173–177.
 
17.
Gastwirth J. L. [1971], A general definition of the Lorenz curve, Econometrica, vol. 39: 1037–39.
 
18.
Grimm M. [2007], Removing the anonymity axiom in assessing pro-poor growth, Journal of Economic Inequality, vol. 5, no. 2, 179–197.
 
19.
Grosse M., Harttgen K., Klasen S. [2008], Measuring pro-poor growth in non-income dimensions, World Development, vol. 36, no. 6: 1021–1047.
 
20.
Harmáček J., Syrovátka, M., Dušková L. [2017], Pro-poor growth in East Africa, The Quarterly Review of Economics and Finance, vol. 64 (C): 82–93.
 
21.
Kakwani N. [1984], Issues in Measuring Poverty, w: R. L. Bassmanni, G. F. Rhodes Jr. (red.), Advances in Econometrics, 3, JAJ Press, Greenwich, CT & London, 253–282.
 
22.
Kakwani N. [1995], Income inequality, welfare, and poverty. An illustration using Ukrainian data, World Bank Policy Research Working Paper, 1411, World Bank.
 
23.
Kakwani N., Subbarao K. [1990], Rural poverty and its alleviation in India, Economic and Polital Weekly, vol. 25, no. 13, A2‑A16.
 
24.
Kakwani N., Khandker S., Son H. H. [2004], Pro-poor growth: concepts and measurement with country case studies, International Poverty Centre Working Paper, 1, United Nations Development Programme.
 
25.
Kakwani N., Pernia E. M. [2000], What is pro-poor growth?, Asian Development Review, vol. 18, no. 1: 1–16.
 
26.
Kakwani N., Son H. [2004], Pro-poor growth: concepts and measurement with country case studies, The Pakistan Development Review, vol. 42, no. 4, 417–444.
 
27.
Kakwani N., Son H. H. [2008], Poverty equivalent growth rate, Review of Income and Wealth, vol. 54, no. 4: 643–655.
 
28.
Klasen S. [2008], Economic growth and poverty reduction: Measurement issues using income and non-income indicators, World Development, vol. 36, no. 3: 420–445.
 
29.
Kośny M. [2011a], Koncepcja dominacji pierwszego i drugiego rzędu w analizie wzorca zmian w rozkładzie dochodu, w: E. Konarzewska-Gubała (red.), Zastosowania badań operacyjnych. Zarządzanie projektami, decyzje finansowe, logistyka, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, t. 238, 111–119.
 
30.
Kośny M. [2011b], Relative income changes and an identification of growth pattern, ECINEQ Working Paper, 230.
 
31.
Kośny M. [2012], Polaryzacja ekonomiczna a wzrost gospodarczy sprzyjający ubogim, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, t. 102, Katowice, 78–89.
 
32.
Kośny M., Yalonetzky G. [2015], Relative income change and pro-poor growth, Economia Politica vol. 32, no. 3: 311–327.
 
33.
Kraay A. [2006], When is growth pro-poor? Evidence from a panel of countries, Journal of Development Economics, vol. 80, no. 1: 198–227.
 
34.
Lopez, H. [2006], Did growth become less pro-poor in the 1990 s?, World Bank Policy Research Working Paper, 3931.
 
35.
Layard R., Mayraz G., Nickell S. [2010], Does relative income matter? Are the critics right? w: E. Diener, D. Kahneman, J. Lelliewell (red.), International differences in well-being, Oxford University Press, Oxford: 139–165.
 
36.
Moyes P. [1999], Stochastic dominance and the Lorenz curve, w: J. Silber (red.), Handbook on income inequality measurement, Kluwer Academic Publishers, Boston.
 
37.
Panek, T. [2011], Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 
38.
Panek T. [2014], Ubóstwo i wykluczenie społeczne, w: T. Panek (red.), Statystyka społeczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 210–257.
 
39.
Panek T. [2015a], Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Metodologia analizy ubóstwa, Contemporary Economics, vol. 9, no. 3: 517–524.
 
40.
Panek T. [2015b], Metodyka realizacji badania Diagnoza Społeczna, Raport metodyczny, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 
41.
Pen J. [1971], Income distribution, Praeger Publishers, New York.
 
42.
Ravallion M. [1994], Poverty comparisons, Harwood Academic, Publishers, Chur.
 
43.
Ravallion,M. [2004], Pro-poor growth: A primer, World Bank Policy Research Working Paper: 32–42.
 
44.
Ravallion M., Chen S. [2003], Measuring pro-poor growth, Economics Letters, vol. 78, no. 1: 93–99.
 
45.
Sen A. [1976], Poverty: An ordinal approach to measurement, Econometrica, vol. 44: 219–231.
 
46.
Ruiz-Castillo, J. [2009], Absolute and relative poverty: The case of Mexico, 1992–2004, El Trimestre Economico, vol. 76, no. 301: 67–100.
 
47.
Son H. H. [2004], A note on pro-poor growth, Economics Letters, vol. 82, no. 3: 307–314.
 
48.
Son,H. H., Kakwani N. [2008], Global estimates of pro-poor growth, World Development, vol. 36, no. 6, 1048–1066.
 
49.
Subramanian S. [2011], The focus axiom and poverty: On the co-existence of precise language and ambiguous meaning in economic measurement, Economics, The Open-Access, Open Assessment E-Journal, 6, 2012–8, http://dx.doi.org/10.5018/econ....
 
50.
Szulc A. [2003], It is possible to estimate reliable household equivalence scales, Statistics in Transition, vol. 6, no. 4: 589–611.
 
51.
Thon D. [1979], On measuring poverty, Review of Income and Wealth, vol. 25: 429–440.
 
52.
Wagstaff A. [2009], Reranking and pro-poor growth: Decompositions for China and Vietnam, Journal of Development Studies, vol. 45, no. 9: 1403–1425.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top