PL EN
PRACA ORYGINALNA
Czy szacując efekty polityki makroekonomicznej należy uwzględniać perspektywę planowania gospodarstw domowych?
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 31-08-2017
 
 
GNPJE 2017;290(4):39-61
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
E60
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest porównanie efektów polityki monetarnej i fiskalnej w modelu, w którym przyjmuje się występowanie tylko gospodarstw ricardiańskich, z wnioskami płynącymi z modelu uwzględniającego występowanie gospodarstw niericardiańskich. Analizę przeprowadzono na podstawie modelu nowokeynesowskiego średniej skali z heterogenicznymi gospodarstwami domowymi o różnej perspektywie planowania. Wykonane symulacje wskazują, że przy uwzględnieniu gospodarstw niericardiańskich z jednej strony oddziaływanie polityki monetarnej na PKB jest słabsze, a z drugiej strony wpływ polityki fiskalnej na gospodarkę znacznie silniejszy, niż wynikałoby to ze standardowego modelu zakładającego homogeniczność gospodarstw domowych. Uwzględnienie heterogeniczności gospodarstw powoduje ponadto lepsze dopasowanie modelu do danych empirycznych, w tym poprawne przewidywanie kierunku oddziaływania wydatków rządowych na konsumpcję.
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top