PL EN
PRACA ORYGINALNA
Koszt aktywnego zarządzania funduszami inwestycyjnymi w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Banking, Wrocław University of Economics and Business, Poland
 
 
Data nadesłania: 02-09-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-01-2022
 
 
Data akceptacji: 01-07-2022
 
 
Data publikacji: 30-09-2022
 
 
Autor do korespondencji
Artur Trzebiński   

Department of Banking, Wrocław University of Economics and Business, Poland
 
 
GNPJE 2022;311(3):93-102
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
G11
G23
 
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono badanie poziomu kosztów aktywnego zarządzania oparte na pięciu miarach oceny tych kosztów (active expense ratio, active fee, new active fee, active to passive i MAF). W badaniu przyjęto dwa cele. Pierwszym z nich było sprawdzenie, która z miar dostarcza najwięcej informacji przydatnych w ocenie efektów decyzji zarządzających funduszami. Drugim było sprawdzenie, czy koszt aktywnego zarządzania generuje wartość dodaną dla inwestorów w postaci dodatkowej stopy zwrotu. Badania przeprowadzono na próbie 34 polskich funduszy akcyjnych. Na podstawie uzyskanych wyników można wskazać dwie miary, które dostarczają najwięcej przydatnych informacji – active to passive i wskaźnik MAF. Ponadto aktywne zarządzanie funduszami nie generuje dodatkowej stopy zwrotu, a wręcz przeciwnie – powoduje obniżenie stóp zwrotu.
 
REFERENCJE (14)
1.
Ang A., Madhavan A., Sobczyk A. [2017], Estimating Time-Varying Factor Exposures with Cross-Sectional Characteristics with Application to Active Mutual Fund Returns, Financial Analysts Journal, 73 (4): 41–54, https://doi.org/10.2469/faj.v7....
 
2.
Coetzee R., Villiers J. de, Nel D. [2018], Active share, tracking error, and the cost of active management: South African general equity unit trusts, Management Dynamics, 27 (3): 2–13.
 
3.
Cremers K. J. M. [2017], Active Share and the Three Pillars of Active Management: Skill, Conviction, and Opportunity, Financial Analysts Journal, 76 (2): 61–79.
 
4.
Cremers K. J. M., Ferreira M. A., Matos P., Starks L. [2016], Indexing and active fund management: International evidence, Journal of Financial Economics, 120 (3): 539–560, https://doi.org/10.1016/j.jfin....
 
5.
Cremers K. J. M., Pareek A. [2016], Patient capital outperformance: The investment skill of high active share managers who trade infrequently, Journal of Financial Economics, 122 (2): 288–306, https://doi.org/10.1016/j.jfin....
 
6.
Cremers K. J. M., Petajisto A. [2009], How Active Is Your Fund Manager? A New Measure That Predicts Performance, The Review of Financial Studies, 22 (9): 3329–3365, https://doi.org/10.1093/rfs/hh....
 
7.
Cremers K. J. M., Quinn C. [2016], Do Mutual Fund Investors Get What They Pay For? The Legal Consequences of Closet Index Funds, Virginia Law & Business Review, 11 (1): 31–93.
 
8.
Frijns B., Indriawan I. [2018], On the ability of New Zealand actively managed funds to generate outperformance in their domestic equity allocations, Pacific Accounting Review, 30 (4): 463–481, https://doi.org/10.1108/PAR-10....
 
9.
Huang J., Sialm C., Zhang H. [2011], Risk Shifting and Mutual Fund Performance, The Review of Financial Studies, 24 (8): 2575–2616, https://doi.org/10.1093/rfs/hh....
 
10.
Jin L., Taffler R., Eshraghi A., Tosun O. K. [2020], Fund manager conviction and investment performance, International Review of Financial Analysis, (71): 1–15, https://doi.org/10.1016/j.irfa....
 
11.
Milan P. L., Althaus Junior A. A. [2019], Active management: What different story measures tell us in Brazil?, Caderno De Administração, 26 (2): 57–74.
 
12.
Miller R. M. [2007], Measuring the True Cost of Active Management by Mutual Funds, Journal of Investment Management, 5 (1): 29–49, https://doi.org/10.2139/ssrn.7....
 
13.
Miziołek T. [2015], Wskaźnik active share na rynku akcyjnych funduszy inwestycyjnych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 862: 343–354, https://doi.org/10.18276/frfu.....
 
14.
Petajisto A. [2013], Active Share and Mutual Fund Performance, Financial Analysts Journal, 69 (4): 73–93, https://doi.org/10.2469/faj.v6....
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top