PL EN
PRACA ORYGINALNA
Natężenia transakcji bezgotówkowych w Polsce: determinanty i prognozy
 
Więcej
Ukryj
Data publikacji: 30-06-2015
 
GNPJE 2015;277(3):159–177
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
E42
E58
 
STRESZCZENIE
Artykuł ma na celu identyfikację głównych czynników mających wpływ na takie charakterystyki rynku płatności bezgotówkowych jak liczba oraz wartość transakcji zawieranych przy użyciu kart płatniczych, liczba posiadanych kart oraz liczba terminali EFTPOS. Estymacja stosownych modeli umożliwia wyznaczenie prognoz wymienionych zmiennych dla Polski w horyzoncie do 2017 r. W analizie wykorzystano przede wszystkim dane panelowe z krajów Unii Europejskiej z lat 2000–2012, zaś do estymacji zastosowano systemowy estymator Blundella i Bonda. Wyniki wskazują na kluczowe znaczenie przede wszystkim wskaźników zaufania społecznego oraz w nieco mniejszym stopniu rozwoju gospodarczego dla rozwoju rynku płatności bezgotówkowych. Jednocześnie prognozuje się dynamiczny wzrost tego rynku w najbliższych latach, zaś dynamika tego wzrostu powiązana jest ze spodziewaną dynamiką wzrostu gospodarczego, przy czym nawet przy przyjęciu pesymistycznego scenariusza wzrostu gospodarczego, wyniki wskazują na oczekiwany znaczny rozwój rynku płatności kartami.
eISSN:2300-5238