PL EN
PRACA ORYGINALNA
Regulacyjna skala ekwiwalentności dla gospodarstw domowych w Polsce w latach 2006–2014
 
Więcej
Ukryj
Data publikacji: 31-10-2016
 
GNPJE 2016;285(5):71–89
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Celem pracy jest analiza wpływu zmian w przepisach podatkowo-świadczeniowych wprowadzonych w Polsce w latach 2006–2014 na zróżnicowanie opodatkowania pracy ze względu na typ rodziny. Za pomocą symulacji wartości regulacyjnej skali ekwiwalentności wykazano, że zmiany podatkowo-świadczeniowe z lat 2006–2014 były najkorzystniejsze dla osób z rodzin wielodzietnych mających nisko płatną pracę. Pokazano m.in., że spadek przeciętnego opodatkowania z pracy w rodzinach „2+3” o niskich dochodach z pracy wyniósł prawie 13 p.p., a wartość regulacyjnej skali ekwiwalentności dla takich rodzin wzrosła z 1,28 do 1,40. Obliczone wartości skali są zauważalnie niższe od wartości skali OECD. W dyskusji wyników zwrócono uwagę na wpływ analizowanych zmian na wzrost progresywności systemu podatkowo-świadczeniowego i zróżnicowania opodatkowania pracy w zależności od liczby dzieci.
eISSN:2300-5238