PL EN
RESEARCH PAPER
Cross-Border ‘New-Wave’ Services: The Example of the Polish-Belarusian Borderlands
 
More details
Hide details
1
Katedra Integracji i Prawa Europejskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 
2
Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów, Politechnika Białostocka, Polska
 
 
Submission date: 2020-07-31
 
 
Final revision date: 2020-11-17
 
 
Acceptance date: 2021-03-18
 
 
Publication date: 2021-06-29
 
 
Corresponding author
Marzenna Błaszczuk-Zawiła   

Katedra Integracji i Prawa Europejskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 
 
GNPJE 2021;306(2):121-143
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
ABSTRACT
The aim of this article is to examine the development of so-called new-wave services in Poland’s eastern Podlaskie province, in particular their role in boosting international cooperation. According to regional officials, the development of relations with other regions and countries helps Poland’s Podlaskie overcome its development barriers. The article uses the desk research method and the results of surveys carried out among service companies in Poland’s Podlaskie province and neighbouring Belarus. The research shows that companies based in the Polish province show limited openness to foreign cooperation. Meanwhile, the conditions for developing such cooperation seem to be favourable, with many Belarusian companies displaying a high level of readiness to work together, especially in terms of access to resources and the provision of comprehensive services. Other enabling factors include the progressive warming of EU-Belarusian relations and the availability of EU funds for cross-border cooperation. It seems important to make entrepreneurs in Poland’s Podlaskie province aware of the possibilities and benefits of engaging in various forms and types of international activities, and to increase their involvement. The peripheral location of the Polish province and the relatively low level of wealth in Belarusian society will continue to hamper bilateral cooperation in the coming years.
 
REFERENCES (31)
1.
Clark C. [1940], Conditions of Economic Progress, Macmillan, London.
 
2.
Corder G. W., Foreman D. I. [2009], Nonparametric Statistics for Non-Statisticians: A Step-by-Step Approach, Wiley.
 
3.
Durka P. J. [2003], Wstęp do współczesnej statystyki, Wydawnictwo Adamantan, Warszawa.
 
4.
European Commission [2020], Countries and regions – Belarus, https://ec.europa.eu/trade/pol... [dostęp 11.06.2020].
 
5.
Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi, sporządzona w Madrycie dnia 21 maja 1980 r., [1980], Dz.U. 1993 nr 61, poz. 287.
 
6.
Fisher A. [1939], Production, primary, secondary and tertiary, Economic Record, 15 (1).
 
7.
Fourastié J. [1949], Le grand espoir du XXe siècle: Progrès technique, progrès économique, progrès social, Presses Universitaires de France, Paris.
 
8.
Glossary – cross border cooperation [2020], https://www.interregeurope.eu/... [dostęp 10.05.2020].
 
9.
Gorzym-Wilkowski W. A. [2005], Region transgraniczny na tle podstawowych pojęć geograficznych – próba syntezy, Przegląd Geograficzny, 77 (2): 235–252.
 
10.
GUS [2019], Rachunki regionalne, Warszawa.
 
11.
Holubava V., Skąpska E. [2018], Transgraniczność Polski i Białorusi – stymulatory i bariery, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19 (3).
 
12.
Katouzjan M. [1970], The Development of the Service Sector, Oxford Economic Papers, 3.
 
13.
Komisja Europejska [2020], UE-Białoruś: ułatwienia wizowe i readmisja, 30.06.2020, https://ec.europa.eu/poland/ne... [dostęp: 20.07.2020].
 
14.
Koralewski M. [2009], Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości. Regulacje ustawowe – Prawo wspólnotowe – Umowy międzynarodowe – MSR/MSSF, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 
15.
Ministerstwo Rozwoju [2016], Białoruś. Informacja o stosunkach gospodarczych Polski z Białorusią, lipiec, http://archiwum.mpit.gov.pl/me... [dostęp 15.02.2020].
 
16.
Mroczek A. [2010], Perspektywy rozwoju centrów usług wyższego rzędu w miastach Polski, Studia miejskie, tom 2: 49–60.
 
17.
Narodowy Bank Białorusi [2020], https://www.nbrb.by.
 
18.
Narodowy Komitet Statystyczny Republiki Białorusi [2020], https://www.belstat.gov.by [dostęp: 12.05.2020].
 
19.
National Statistical Committee of the Republic of Belarus [2020], National Accounts of the Republic of Belarus. Statistical Book, Minsk.
 
20.
Nazarczuk J. M., Umiński S. [2019], Foreign Trade in Special Economic Zones in Poland, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 
21.
NBP [2020], www.nbp.pl [dostęp: 12.05.2020].
 
22.
Sadowski A. [2007], Przemiany transgranicza polsko – białoruskiego w warunkach Unii Europejskiej, w: M. Zielińska, B. Trzop, K. Lisowski (red.), Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza Polski w integrującej się Europie, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra: 105–123.
 
23.
Say J. B. [1967], Letters to Mr Malthus on several subjects of political economy and of the stagnation of commerce, Augustus M. Kelley Publishers, New York.
 
24.
Skąpska E. [2019], Racjonalność gospodarowania. Perspektywa usług, CeDeWu, Warszawa.
 
25.
Skąpska E., Hundert M. [2020], Progressive Services Viewed by Service Providers: Regional Comparative Analysis, Eurasian Business Perspectives, 13 (2): 91–101.
 
26.
Słownik Języka Polskiego PWN [2019], https://sjp.pwn.pl/sjp/transgr... [dostęp: 12.12.2019].
 
27.
Słownik pojęć geografii społeczno-ekonomicznej [2019], http://www.edupedia.pl/words/i... [dostęp 12.12.2019].
 
28.
Słownik synonimów [2019], https://synonim.net/synonim/tr... [dostęp 13.12.2019].
 
29.
Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. Projekt [2019], Białystok, wrzesień.
 
30.
Układ ogólny w sprawie handlu usługami [1998], Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie ogłoszenia załączników do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), Dz. U. z 1998 r., nr 34, poz. 195, Załącznik 1B.
 
31.
Wróblewski Ł. [2014], Transgraniczne powiązania przedsiębiorstw z Frankfurtu nad Odrą i Słubic, Görlitz i Zgorzelca oraz Guben i Gubina, w: Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej. T. 1, S. Ciok, S. Dołzbłasz (red.), Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 33 (1), Uniwersytet Wrocławski, Wrocław: 97–110.
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top