PL EN
RESEARCH PAPER
Urban Bioeconomy in Poland: Experience and Potential
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Urban and Regional Development, Warsaw, Poland
 
 
Submission date: 2021-12-20
 
 
Final revision date: 2022-02-21
 
 
Acceptance date: 2022-07-01
 
 
Publication date: 2022-09-30
 
 
Corresponding author
Agnieszka Sobol   

Institute of Urban and Regional Development, Warsaw, Poland
 
 
GNPJE 2022;311(3):84-92
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
ABSTRACT
The challenges of climate change require decision makers to put the emphasis on a resource-efficient and low-carbon urban economy. This course of action is promoted in the European Union’s “Green Deal” strategy. The policy includes a push for a circular economy, including bioeconomy. Urban areas are classified as centres of change: bioeconomy hubs. The aim of the paper is to present prevailing outcomes in the field of urban bioeconomy and to determine the potential of cities in Poland in this area. The potential to develop the urban bioeconomy in Polish cities is significant. In most Polish cities, there is still a significant share of biologically active areas, agricultural land and forests. The potential of biologically active spaces in most Polish cities is underestimated. To this end, the analysis undertaken in this article is based on an investigation of scientific studies, internet sources and other data, including public statistics.
 
REFERENCES (27)
1.
Burzyńska-Kargul D., Suchenia U. [2008], Stosowanie osadów ściekowych, przyrodnicze wykorzystanie, WIOŚ, Kielce.
 
2.
Cities and Circular Economy for Food [2019], Ellen Macarthur Foundation, https://emf.thirdlight.com/lin... (accessed on 18.07.2021).
 
3.
De Zeeuw H. [2011], Cities, climate change and urban agriculture, Urban Agriculture Magazine, 25: 39–42.
 
4.
European Commission [2012], Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe, COM 60/2012, Brussels, https://op.europa.eu/en/public... (accessed on 10.07.2021).
 
5.
European Commission [2015], Closing the loop – An EU action plan for the Circular Economy, COM 614/2015, Brussels, https://ec.europa.eu/transpare.... PDF (accessed on 10.07.2021).
 
6.
European Commission [2018], A sustainable bioeconomy for Europe: strengthening the connection between economy, society and the environment, COM 673/2018, Brussels, 11.10.2018, https://ec.europa.eu/research/... (accessed on 11.07.2021).
 
7.
European Commission. [2020], Horizon 2020 – Work Programme 2018–2020 Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research and the bioeconomy, https://ec.europa.eu/research/... (accessed on 11.07.2021).
 
8.
Giecewicz J. [2005], Obszary rolne jako czynnik przyrodniczej rewitalizacji miasta, Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych – OL PAN, tom 1, 128–134, http://www.pan-ol.lublin.pl/wy... (accessed on 25.08.2021).
 
9.
Gomez San Juan M., Bogdanski A., Dubois O. [2019], Towards sustainable bioeconomy, Environment and Natural Resources Management Working Paper 73, FAO UN.
 
10.
Gospodarka odpadami w gminie. Broszura dla pracowników urzędów gmin [2018], Śląski Urząd Marszałkowski, Katowice (Municipal Waste Management 2018).
 
11.
GUGIK – Main Office of Geodesy and Cartography, http://www.gugik.gov.pl/pzgik (accessed on 20.07.–15.09.2021).
 
12.
Kleszcz J. [2016], Farma w mieście – wizja rolnictwa XXI wieku, Architecturae et Artibus, 8 (3): 61–72.
 
13.
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych [2018], https://www.wody.gov.pl/nasze-... (accessed on 18.07.2021) (National Urban Wastewater Treatment Program).
 
14.
Lacy P., Long J., Spindler W. [2020], The circular economy handbook, Palgrave Macmillan, London.
 
15.
Massini P., Smith H. [2018], Planning for green infrastructure – the green space factor and learning from Europe, Town and Country Planning Association, https://www.interregeurope.eu/... (accessed on 15.07.2021).
 
16.
OECD [2009], The Bioeconomy to 2030. Designing a policy agenda, https://www.oecd.org/futures/l... (accessed on 10.07.2021).
 
17.
O’Sullivan F., Mell I., Clement S. [2020], Novel Solutions or Rebranded Approaches: Evaluating the Use of Nature-Based Solutions (NBS) in Europe, Frontiers in Sustainable Cities, 2: 572527, https://doi.org/10.3389/frsc.2... (accessed on 23.09.2021).
 
18.
Palej A. [2010], Farmy miejskie – przedsięwzięcia wspomagające strategie zrównoważonego rozwoju miast, Czasopismo Techniczne Architektura, 6A (14): 39–44.
 
19.
Smart Sector Integration [2020], https://ec.europa.eu/info/news... (accessed on 16.07.2021).
 
20.
Smit J., Nasr J., Ratta A. [2001], Urban agriculture: Food, Jobs and Sustainable Cities, The Urban Agriculture Network, http://jacsmit.com/book/Chap02... (accessed on 18.08.2021).
 
21.
Szulczewska B. [2012], Rolnictwo miejskie, niechciane dziedzictwo czy szansa na nową jakość krajobrazu, Problemy Ekologii Krajobrazu, XXXII: 79–88.
 
22.
Szymańska D., Korolko M., Chodkowska-Miszczuk J., Lewandowska A. [2020], Biogospodarka w miastach, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 
23.
Urząd Regulacji Energetyki, https://bip.ure.gov.pl/bip/o-u..., Sprawozdania.html (accessed on 20.07.2021) (Energy Regulatory Office data – URE).
 
24.
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z późn. zm.) (The Act on Protection of Agricultural and Forest Land).
 
25.
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) (The Act on Maintaining Cleanliness and Order in Municipalities).
 
26.
Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) (The Act on Family Allotment Gardens).
 
27.
Vanhamäki, S., Virtanena M., Lusteb S., Manskinenb K. [2020], Transition towards a circular economy at a regional level: A case study on closing biological loops, Resources, Conservation and Recycling, 156, 1–11, https://doi.org/10.1016/j.resc... (accessed on 18.09.2021).
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top