PL EN
BOOK REVIEW
Wojciech Pacho, Economic Stagnation and Technological Innovation in the Pre‐Industrial Era, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Oficyna Wydawnicza, Warsaw 2013, p. 169
 
More details
Hide details
Publication date: 2014-12-31
 
GNPJE 2014;274(6):173–183
 
eISSN:2300-5238