PL EN
BOOK REVIEW
Liberalism in the Contemporary Economy, redakcja naukowa Wacław Jarmołowicz, Marek Ratajczak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, p. 360
 
More details
Hide details
 
GNPJE 2010;242(9):97
 
eISSN:2300-5238
ISSN:0867-0005