PL EN
BOOK REVIEW
The Crisis and Stabilization Policy in the European Union, redakcja naukowa Piotr Albiński, Marek Chrzanowski, Krzysztof Marczewski, Zbigniew Polański, Katarzyna Waćko-Jasińska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw 2014, p. 276
 
More details
Hide details
 
Publication date: 2015-04-30
 
 
GNPJE 2015;276(2):204-206
 
eISSN:2300-5238
Journals System - logo
Scroll to top