Redakcja
 

Kolegium Redakcyjne


Redaktor naczelny
Marek Gruszczyński - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

Zastępca redaktora naczelnego
Jakub Growiec - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

Sekretarz redakcji
Grzegorz Konat - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

Bogusław Fiedor - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska
Marian Gorynia - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
Joanna Kotowicz-Jawor - Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Polska
Eugeniusz Kwiatkowski - Uniwersytet Łódzki, Polska
Maria Lissowska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Jacek Prokop - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Tadeusz Smuga - Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Polska
Jacek Szlachta - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Andrzej Sznajder - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Rafał Weron - Politechnika Wrocławska, Polska

Rada Programowa


Andrzej Wojtyna - przewodniczący, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
Nicola Acocella - Università degli Studi di Roma „La Sapienza”, Włochy
Alfred A. Haug - University of Otago, Nowa Zelandia
Władysław Milo - Uniwersytet Łódzki, Polska
Witold M. Orłowski - Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Polska
Jerzy Osiatyński - Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Polska
Pascal Petit - Université Paris 13, Francja
Leonid Polishchuk - Higher School of Economics, National Research University, Moskwa, Rosja
Marek Rocki - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Howard R. Vane - Liverpool John Moores University, Wielka Brytania
Aleksander Welfe - Uniwersytet Łódzki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Anna Zielińska-Głębocka - Uniwersytet Gdański, Polska

Redaktorzy współpracujący


Marek A. Dąbrowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
Michał Konopczyński - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
Oskar Kowalewski - IÉSEG School of Management, Francja; LEM CNRS (UMR 9221), Francja; Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Polska
Emilia Tomczyk - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Bartosz Witkowski - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
 
eISSN:2300-5238
ISSN:0867-0005