Kolegium Redakcyjne
 

Redakcja


Redaktor naczelny
Marek Gruszczyński - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

Zastępca redaktora naczelnego
Jakub Growiec - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

Sekretarz redakcji
Grzegorz Konat - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

Zespół Redakcyjny


Nicola Acocella - Università degli Studi di Roma „La Sapienza”, Włochy
Katarzyna Bachnik - Hult International Business School, Stany Zjednoczone
Marek A. Dąbrowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
Lukasz Drozd - Federal Reserve Bank of Philadelphia, Stany Zjednoczone
Paweł Dziewulski - University of Sussex, Wielka Brytania
Bogusław Fiedor - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska
Marian Gorynia - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
Alfred A. Haug - University of Otago, Nowa Zelandia
Marcin Kacperczyk - Imperial College London, Wielka Brytania
Jeffrey Kline - University of Queensland, Australia
Michał Konopczyński - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
Robert Korajczyk - Kellogg School of Management, Northwestern University, Stany Zjednoczone
Joanna Kotowicz-Jawor - Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Polska
Oskar Kowalewski - IÉSEG School of Management, Francja; LEM CNRS (UMR 9221), Francja; Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Polska
Eugeniusz Kwiatkowski - Uniwersytet Łódzki, Polska
Maria Lissowska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Władysław Milo - Uniwersytet Łódzki, Polska
Witold M. Orłowski - Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Polska
Jerzy Osiatyński - Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Polska
Pascal Petit - Université Paris 13, Francja
Leonid Polishchuk - Higher School of Economics, National Research University, Moskwa, Rosja
Jacek Prokop - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Krzysztof Pytka - University of Mannheim, Niemcy
Marek Rocki - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Tadeusz Smuga - Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Polska
Jacek Szlachta - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Andrzej Sznajder - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Emilia Tomczyk - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Howard R. Vane - Liverpool John Moores University, Wielka Brytania
Aleksander Welfe - Uniwersytet Łódzki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Rafał Weron - Politechnika Wrocławska, Polska
Bartosz Witkowski - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Anna Zielińska-Głębocka - Uniwersytet Gdański, Polska
 
eISSN:2300-5238
ISSN:0867-0005