Lista recenzentów
 
Kolegium Redakcyjne jest niezmiernie wdzięczne wszystkim Recenzentom, którzy poświęcili swój czas i wykorzystali wiedzę fachową na potrzeby rygorystycznego procesu redakcyjnego Gospodarki Narodowej. The Polish Journal of Economics, niezależnie od tego, czy oceniane przez nich artykuły ostatecznie zostały opublikowane, czy też nie.

Kolegium Redakcyjne pragnie wyrazić wdzięczność następującym Recenzentom za ich zaangażowanie:

(w roku 2019)
Elżbieta Antczak
Tadeusz Baczko
Romain Baeriswyl
Łukasz Balbus
Paweł Baranowski
Michał Bernardelli
Agnieszka Bezat-Jarzębowska
Jakub Brdulak
Tomasz Brodzicki
Marek Bryx
Dorota Ciołek
Tymoteusz Doligalski
Paweł Dykas
Agnieszka Furmańska-Maruszak
Maciej Grodzicki
Jerzy Jakubczyc
Barbara Jankowska
Ewa Jastrzębska
Janusz Kaliński
Wanda Karpińska-Mizielińska
Jagoda Kaszowska-Mojsa
Paweł Kliber
Krzysztof Kluza
Ryszard Kokoszczyński
Marcin Kolasa
Krzysztof Kompa
Paweł Kopiec
Marek Kośny
Anna Krajewska
Anna Kukla-Gryz
Tomasz Kuszewski
Paulina Legutko-Kobus
Maciej Malaczewski
Krzysztof Malaga
Magda Malec
Łukasz Marć
Grzegorz Micek
Alexander Mihailov
Edward Molendowski
Jakub Mućk
Aleksandra Nowakowska
Ewa Okoń-Horodyńska
Stanisław Owsiak
Aleksandra Parteka
Radosław Pastusiak
Mateusz Pipień
Artur Prędki
Błażej Prusak
Marek Ratajczak
Michał Rubaszek
Anna Ruzik-Sierdzińska
Agnieszka Słomka-Gołębiowska
Danuta Stawasz
Andrzej Stopczyński
Włodzimierz Szpringer
Tadeusz Szumlicz
Krzysztof Wach
Justyna Wiktorowicz
Sławomir Winch
Jan Witajewski-Baltvilks
Joanna Wolszczak-Derlacz
Janusz Zaleski
Katarzyna Żukrowska

(w roku 2018)
Tomasz Brodzicki
Katarzyna Byrka-Kita
Anna Chmielak
Andrzej Cieślik
Dorota Ciołek
Wojciech Czakon
Andrzej Czyżewski
Barbara Dańska-Borsiak
Bogusława Drelich-Skulska
Ewa Gałecka-Burdziak
Marek Góra
Jan Hagemejer
Łukasz Hardt
Barbara Jankowska
Bohdan Jung
Michał Jurek
Magdalena Kachniewska
Janusz Kaliński
Grzegorz Karasiewicz
Adam Karbowski
Małgorzata Knauff
Grzegorz Koloch
Paweł Kopiec
Jacek Kotłowski
Lech Kurkliński
Tomasz Kuszewski
Andżelika Kuźnar
Iga Magda
Rafał Mrówka
Witold Orłowski
Mateusz Pipień
Mariusz Próchniak
Marek Rocki
Ewa Rollnik-Sadowska
Joanna Siwińska-Gorzelak
Agnieszka Słomka-Gołębiowska
Aleksander Sulejewicz
Urszula Sztandar-Sztanderska
Janusz Świerkocki
Emilia Tomczyk
Krzysztof Wach
Krzysztof Waliszewski
Justyna Wiktorowicz
Jerzy Wilkin
Jan Witajewski-Baltvilks
Bartosz Witkowski
Janusz Zaleski
Piotr Zmyślony
 
eISSN:2300-5238
ISSN:0867-0005